wiki:Nl:Help/Action/UpdateSelection

Bestand > Werk selectie bij

source:trunk/resources/images/updatedata.svg Toetsenbord sneltoets: {{{Ctrl-Alt-U}}}

Herlaadt de momenteel geselecteerde objecten vanaf de server.

Deze actie is uitgeschakeld, tenzij de huidige selectie niet leeg is.

U zou Werk selectie bij moeten uitvoeren als u de gegevens in de huidige selectie wilt vernieuwen met de gegevens die momenteel aanwezig zijn op de server. JOSM zal de lokale gegevens niet overschrijven, maar het zou kunnen detecteren dat huidige versies van objecten op de server botsen met de objecten waaraan u lokaal werkt. In dat geval zal JOSM conflicten maken. U zult ze moeten oplossen nadat het bijwerken is voltooid. Uw lokale bewerkingen gaan niet verloren.

Opmerking: U kunt conflicten niet vermijden door de gegevens niet bij te werken! Zij zullen alleen op een later tijdstip tevoorschijn komen (bij het uploaden).

Zie ook


Terug naar menu Bestand
Terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:42:43+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.