wiki:Pl:Help/Menu/File

Translation incomplete

Menu główne > Plik

Standardowe pozycje w Menu > Plik

source:trunk/resources/images/new.svg Nowa warstwa Ctrl+N Utwórz nową warstwę OSM
source:trunk/resources/images/open.png Otwórz ... Ctrl+O Otwórz plik w nowej warstwie
source:trunk/resources/images/openrecent.png Ostatnio otwierane Otwórz ostatnio otwierany plik w nowej warstwie
source:trunk/resources/images/openlocation.png Otwórz link Ctrl+L Wczytaj dane OSM z linku URL
source:trunk/resources/images/save.png Zapisz Ctrl+S Zapisz aktywną warstwę do pliku
source:trunk/resources/images/save_as.png Zapisz jako ... Ctrl+Shift+S Zapisz aktywną warstwę do nowego pliku
source:trunk/resources/images/exportgpx.png Eksportuj do GPX ... Ctrl+E Eksportuj obecną warstwę do pliku GPX
source:trunk/resources/images/download.png Pobierz z OSM ... Ctrl+Shift+D Pobierz dane z serwera OSM
source:trunk/resources/images/downloadprimitive.png Pobierz obiekt ... Ctrl+Shift+O Pobierz obiekt OSM przy pomocy identyfikatora
source:trunk/resources/images/downloadreferrers.png Pobierz drogi nadrzędne/relacje ... Ctrl+Alt+D Pobierz drogi zawierające aktualnie wybrane węzły i relacje odnoszące się do nich
source:trunk/resources/images/updatedata.png Zaktualizuj dane Ctrl+U Reload the bounding boxes in the current data layer from the server
source:trunk/resources/images/updateselection.png Zaktualizuj zaznaczenie Ctrl+Alt+U Przeładuj z serwera obecnie zaznaczone obiekty
source:trunk/resources/images/updatemodified.png Zaktualizuj zmiany Ctrl+Alt+M Przeładuj z serwera zmienione obiekty z obecnej warstwy
source:trunk/resources/images/upload.png Wyślij do OSM Ctrl+Shift+U Wyślij na serwer nowe, zaktualizowane i usunięte obiekty z obecnej warstwy
source:trunk/resources/images/uploadselection.png Wyślij zaznaczenie do OSM Wyślij na serwer nowe, zaktualizowane i usunięte obiekty z akutalnie zaznaczonej listy obiektów
source:trunk/resources/images/closechangeset.png Zamknij otwarte poprawki Ctrl+Alt+Q Zamknij otwarte poprawki
source:trunk/resources/images/exit.svg Wyjdź z JOSM Ctrl+Q Wyjdź z JOSM

Dodatkowe pozycje w menu plik

W menu plik mogą być dostępne dodatkowe pozycje w zależności od zestawu wtyczek, które zostały pobrane i zainstalowane.

Przywróć obiekt ...? Alt+Shift+U Przywróć obiekt OSM

Zobacz również


Back to Main Help

Last modified 3 months ago Last modified on 2020-03-10T18:44:00+01:00