wiki:Nl:Help/Action/SessionSaveAs

Bestand > Sessie opslaan als …

source:trunk/resources/images/session.svg Toetsenbord sneltoets: geen (Alleen in modus Expert)

Slaat de sessie van JOSM op (d.i. de momenteel aanwezige lagen) naar een bestand.

Dit kan nuttig zijn om bijvoorbeeld uw werk op te slaan om later door te gaan, om uw werk te verplaatsen naar een andere PC of om problemen te rapporteren. Sommige typen lagen kunnen niet voor een sessie worden opgeslagen, bijv. validatie-lagen.

Tip: Als u JOSM wilt starten met een vooraf gedefinieerde selectie van afbeeldingen, voeg ze toe, sla ze op als een sessie en start die sessie als u JOSM weer opstart. Op deze manier hoeft u niet steeds alle afbeeldingen handmatig in te lezen.

Zie ook


Terug naar menu Bestand
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 4 months ago Last modified on 2020-12-02T11:43:03+01:00