wiki:Nl:Help/Action/SessionSaveAs

Bestand > Sessie opslaan als…

Dit is nuttig, bijvoorbeeld om uw werk op te slaan om later door te gaan, om uw werk naar een andere PC over te zetten of voor het rapporteren van problemen. Sommige typen lagen kunnen niet worden opgeslagen naar een sessie, bijv. lagen voor Validatie.

source:trunk/resources/images/session.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+Alt+Shift+S

Slaat de sessie van JOSM op (d.i. de momenteel aanwezige lagen) naar een bestand.

Het keuzevak Alle lokale bestanden opslaan naar schijf onder de lagen maakt het mogelijk te verwijzen naar alle opgeslagen bestanden, maar om ze niet op te laten nemen in het sessiebestand

Als geen "echte" gegevens zijn opgenomen zal de bestandsextensie nog steeds .jos zijn, terwijl met gegevens het sessiebestand automatisch wordt gecomprimeerd als zip-bestand en wordt de extensie .joz.

Tip: Als u JOSM wilt starten met een vooraf gedefinieerde selectie van afbeeldingen, voeg ze toe, sla ze op als een sessie en start die sessie als u JOSM weer opstart. Op deze manier hoeft u niet steeds alle afbeeldingen handmatig in te lezen.

Voorkeuren

  • session.savelocal - of naar alle lokale bestanden moet worden verwezen in het sessiebestand of niet (standaard: true)

Zie ook


Terug naar menu Bestand
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 18 months ago Last modified on 2022-12-29T15:55:13+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.