wiki:Nl:Help/Menu/Imagery

menu Afbeeldingen

Dit menu stelt u in staat om verschillende bronnen te gebruiken als achtergrondlaag in de kaartweergave zoals luchtfoto's, kadastrale tekeningen of kaarten die zijn gerenderd vanuit gegevens van OpenStreetMap.

Het menu Afbeeldingen heeft de volgende items:

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/layerlist.svg Afbeeldingslagen volgorde wijzigen verschillende Ordent de niet-overliggende afbeeldingslagen opnieuw.
source:trunk/resources/images/preference.svg Voorkeuren voor afbeelding… Opent de respectievelijke tab in de Voorkeuren. Servers voor afbeeldingen kunnen daar worden toegevoegd en bewerkt.
source:/osm/applications/editors/josm/plugins/imagery_offset_db/images/getoffset.png Verschuiving voor afbeelding ophalen... Ctrl+Alt+I Downloaden van verschuivingen voor huidige afbeeldingen (optioneel vanuit de Plug-in Imagery Offset Database)
source:/osm/applications/editors/josm/plugins/imagery_offset_db/images/storeoffset.png Verschuiving afbeelding opslaan… Slaat voor huidige afbeeldingen een verschuiving op in de database voor verschuivingen (optioneel vanuit de Plug-in Imagery Offset Database)
source:trunk/resources/images/mapmode/adjustimg.svg Nieuwe verschuiving Opent een venster om de verschuiving van een afbeelding aan te passen.
Hier zullen alle afbeeldingen verschijnen die zijn geactiveerd in de Voorkeuren voor Afbeeldingen. De volgende zes items zijn al vanaf het begin geactiveerd. Klikken op één van de items zal de afbeelding toevoegen aan de Lagenlijst. Toevoegen van een afbeelding wordt ook geïllustreerd in de introductie.
Pictogram Naam Beschrijving
Bing luchtfotografie
Esri World Imagery
Esri World Imagery (Clarity) Beta
Mapbox Satellite
Maxar Premium Imagery (Beta)
Maxar Standard Imagery (Beta)
source:trunk/resources/images/data/imagery/osmbasedmap.svg OpenStreetMap Carto (Standard layer)
OpenStreetMap (Mapnik Black & White)
Hier zullen alle niet globale afbeeldingen van categorie (en) source:trunk/resources/images/data/imagery/photo.svg photo verschijnen, die beschikbaar zijn op de huidige positie in het midden en zoom van de kaartweergave (alleen als zij al niet hierboven vermeld zijn). Dit wordt bepaald door de begrenzingen van de afbeelding, die u kunt bekijken in de source:trunk/resources/images/preferences/imagery.svg Voorkeuren voor de afbeelding.
Hieronder zullen alle niet globale afbeeldingen van de andere categorieën verschijnen, die beschikbaar zijn op de huidige positie in het midden en zoom van de kaartweergave. Als er meer dan één afbeelding is van een categorie worden zij gegroepeerd in een submenu:
Pictogram Naam Beschrijving
source:trunk/resources/images/data/imagery/elevation.svg Hoogtekaart Kaart van digitaal terreinmodel, digitaal oppervlaktemodel of contourlijnen.
source:trunk/resources/images/data/imagery/map.svg Kaart Een kaart.
source:trunk/resources/images/data/imagery/historicmap.svg Historische of anderszins gedateerde kaart Een historische of anderszins gedateerde kaart.
source:trunk/resources/images/data/imagery/osmbasedmap.svg Kaart gebaseerd op gegevens van OSM Een kaart gebaseerd op gegevens van OSM.
source:trunk/resources/images/data/imagery/historicphoto.svg Historische of anderszins gedateerde luchtfoto of satellietafbeelding Een historische of anderszins gedateerde luchtfoto of satellietafbeelding.
source:trunk/resources/images/data/imagery/qa.svg Kaart voor verhoging kwaliteit Een kaart ter verbetering van de kwaliteit.
source:trunk/resources/images/data/imagery/other.svg Afbeeldingen die niet overeenkomen met een andere categorie Elk ander type afbeelding.
Pictogram Naam Beschrijving
source:trunk/resources/images/OLmarker.svg Uitgelijnde afbeelding... Onthoud dat wanneer u deze afbeeldingen gebruikt om te bewerken u er voor dient te zorgen dat de afbeelding, en de methode van uitlijnen daarvan, vrij zijn van auteursrechten.
Nieuwe afbeeldingslaag uit bestand… Maakt het mogelijk aangepaste afbeeldingen uit te lijnen, bijv. een .jpeg-bestand (optioneel vanuit de PicLayer Plugin)
Nieuwe afbeeldingslaag vanaf Klembord Maakt het mogelijk aangepaste afbeeldingen direct uit te lijnen vanaf het klembord (optioneel vanuit de PicLayer Plugin)
Mapillary Shift+, Voeg de laag van Mappilary toe. (optioneel vanuit de plug-in Mapillary)
Mapillary objectenlaag Voegt een laag toe met kaartobjecten die zijn gedetecteerd door Mappilary, bijv. verkeerslichten. (optioneel vanuit de plug-in Mapillary)
Meer... Als de lijst te lang wordt zullen items van plug-ins verschijnen in dit submenu "Meer...".

WMS basis probleemoplossing

Dingen om te proberen bij problemen.

Er verschijnt geen afbeelding, zelfs niet na even wachten (bericht: No tiles at this zoom level)

 • Pas het zoomniveau aan zodat de schaal in de linker bovenhoek op ~300m staat.

Fout: Kon geen afbeeldingen van server met tegels laden

 • Het adres van de server van de afbeeldingen kan verouderd zijn.
 • Het adres van de server van de afbeeldingen kan tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Afbeeldingen met een slechte resolutie

 • Controleer of andere luchtfoto's beschikbaar zijn. Zorg er voor dat OSM toestemming heeft om ze te gebruiken voor het traceren!

Er trad een uitzondering op - rode tegels

 • Dit kan betekenen dat de server van de afbeeldingen tijdelijk niet beschikbaar is. Landsat en OpenAerialMap lijken gevoelig te zijn voor perioden van niet beschikbaar zijn. Verwijder de WMS-laag en probeer het 10 minuten later nog eens.

Fout : slechte parameters - rode tegels

 • Controleer of Voorkeuren -> Kaartinstellingen -> Kaartprojectie is ingesteld op EPSG:4326 of Mercator.

grijze tegels

 • indien u niet-ACSII symbolen in het pad naar uw map voor de plug-in heeft staan in Windows (bijv. Cyrillische letters in uw naam in C:\Documents and Settings\uw naam\Application Data\JOSM\plugins), is een mogelijke oplossing om uw naam te wijzigen naar een equivalente korte bestandsnaam. Open, om dit uit te zoeken, een opdrachtvenster en doe
   dir /x C:\Documents and Settings
  

In zijn uitvoer zou de kolom links van uw naam een verkorte versie van uw naam moeten bevatten, laat dat bijvoorbeeld 9335~1 zijn. Voeg een regel aan het batchbestand toe dat JOSM opstart:

 rem  Inhoud van start_JOSM.cmd [[br]]
 set APPDATA=C:\Documents and Settings\9335~1\Application Data [[br]]
 start javaw -jar josm.jar

Cachen

Klik met rechts op de WMS-laag en stel een bladwijzer in om de tegels opnieuw te gebruiken binnen sessies van JOSM zonder ze opnieuw te hoeven laden vanaf de server. Gedurende de volgende sessie, selecteer de nieuwe WMS gemaakt door de bladwijzer in het WMS-menu. Aanvullend wilt u misschien de volgende aarden aanpassen in de voorkeuren :

 • cache.wmsplugin.expire op -1: dit is een tijd in seconden waarop de tegels ongeldig worden. -1 betekent "nooit leegmaken".
 • cache.wmsplugin.maxsize op 999999999: maximale grootte van de cache (waarschijnlijk in MB)

Zelfs hoewel u handmatig een gebied moet downloaden, kunt u met behulp van deze techniek offline werken.

Een "Uitgelijnde afbeelding" gebruiken

Gebruik geen materiaal waarop auteursrechten rusten, tenzij u daarvoor de rechten/toestemming heeft! (Bekijk het gedeelte over de Licentie hieronder)

Vóórdat u begint met uw eigen afbeeldingen is het een goed idee om te beginnen met gegevens van Landsat zodat u leert te werken met deze gedownloade afbeeldingen.

Met uw eigen afbeeldingen werken in JOSM:

 • upload uw luchtfoto / gescande oude kaart naar ofwel
  • Map Warper
  • Opmerking: lees eerst hun opmerkingen over privacy/copyright
 • lijn het uit op hun site zodat het "overeenkomt met de realiteit"
 • XXX - wacht tot de afbeelding is verwerkt?
 • onthoud de ID van Metacarta (bekijk de URL in uw browser)
 • in JOSM, laad enkele gegevens van OpenStreetMap van het verwachte gebied van de afbeelding (om in het juiste bereik voor bijsnijden te zijn)
 • klik op Rectified Image en voer de ID in in het dialoogvenster dat verschijnt

Als het bereik voor bijsnijden niet goed was, zou u niets kunnen zien. Zoom in dat geval uit en probeer opnieuw te downloaden.

Zie ook


Terug naar dialoogvenster Lagenlijst
Terug naar contextmenu Afbeeldingen
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-07-27T11:04:50+02:00