wiki:Nl:Help/Menu/Imagery

menu Afbeeldingen

Dit menu stelt u in staat om verschillende bronnen te gebruiken als achtergrondlaag in de kaartweergave zoals luchtfoto's, kadastrale tekeningen of kaarten die zijn gerenderd vanuit gegevens van OpenStreetMap.

Het menu Afbeeldingen heeft de volgende items:

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/layerlist.svg Afbeeldingslagen volgorde wijzigen verschillende Ordent de niet-overliggende afbeeldingslagen opnieuw.
source:trunk/resources/images/preference.svg Voorkeuren voor afbeelding… Opent de respectievelijke tab in de Voorkeuren. Servers voor afbeeldingen kunnen daar worden toegevoegd en bewerkt.
source:/applications/editors/josm/plugins/imagery_offset_db/images/getoffset.png in OpenStreetMap Trac Verschuiving voor afbeelding ophalen... Ctrl+Alt+I Downloaden van verschuivingen voor huidige afbeeldingen (optioneel vanaf de Imagery Offset Database)
source:/applications/editors/josm/plugins/imagery_offset_db/images/storeoffset.png in OpenStreetMap Trac Verschuiving afbeelding opslaan… Slaat voor huidige afbeeldingen een verschuiving op in de database voor verschuivingen (optioneel vanuit de Plug-in Imagery Offset Database)
source:trunk/resources/images/mapmode/adjustimg.svg Nieuwe verschuiving Opent een venster om de verschuiving van een afbeelding aan te passen.
Hier zullen alle afbeeldingen verschijnen die zijn geactiveerd in de Voorkeuren voor Afbeeldingen. De volgende zes items zijn al vanaf het begin geactiveerd. Klikken op één van de items zal de afbeelding toevoegen aan de Lagenlijst. Toevoegen van een afbeelding wordt ook geïllustreerd in de introductie.
Bing luchtfotografie
Esri World Imagery
Mapbox Satellite
OpenStreetMap (Mapnik Black & White)
OpenStreetMap Carto (Standaardlaag)
Hier zullen alle niet globale afbeeldingen van categorie (en) "photo" verschijnen, die beschikbaar zijn op de huidige positie in het midden en zoom van de kaartweergave (alleen als zij al niet hierboven vermeld zijn). Dit wordt bepaald door de begrenzingen van de afbeelding, die u kunt bekijken in de Voorkeuren voor de afbeelding.
Hieronder zullen alle niet globale afbeeldingen van de andere categorieën verschijnen, die beschikbaar zijn op de huidige positie in het midden en zoom van de kaartweergave. Als er meer dan één afbeelding is van een categorie worden zij gegroepeerd in een submenu:
source:trunk/resources/images/data/imagery/elevation.svg Hoogtekaart Kaart van digitaal terreinmodel, digitaal oppervlaktemodel of contourlijnen.
source:trunk/resources/images/data/imagery/map.svg Kaart Een kaart.
source:trunk/resources/images/data/imagery/historicmap.svg Historische of anderszins gedateerde kaart Een historische of anderszins gedateerde kaart.
source:trunk/resources/images/data/imagery/osmbasedmap.svg Kaart gebaseerd op gegevens van OSM Een kaart gebaseerd op gegevens van OSM.
source:trunk/resources/images/data/imagery/historicphoto.svg Historische of anderszins gedateerde luchtfoto of satellietafbeelding Een historische of anderszins gedateerde luchtfoto of satellietafbeelding.
source:trunk/resources/images/data/imagery/qa.svg Kaart voor verhoging kwaliteit Een kaart ter verbetering van de kwaliteit.
source:trunk/resources/images/data/imagery/other.svg Afbeeldingen die niet overeenkomen met een ander categorie Elk ander type afbeelding.
source:trunk/resources/images/OLmarker.svg Uitgelijnde afbeelding... Te gebruiken met Metacarta's Map Rectifier. Klikken hierop opent een dialoogvenster dat naar een ID vraagt. De ID wordt verkregen uit ofwel de URL van de pagina of de WMS-koppeling (bijv. http://labs.metacarta.com/rectifier/rectify/73 de ID zou 73 zijn). Onthoud dat wanneer u deze afbeeldingen gebruikt om te bewerken u er voor dient te zorgen dat de afbeelding, en de methode van uitlijnen daarvan, vrij zijn van auteursrechten.
source:/applications/editors/josm/plugins/piclayer/images/layericon24.png in OpenStreetMap Trac Nieuwe afbeeldingslaag uit bestand… Maakt het mogelijk aangepaste afbeeldingen uit te lijnen, bijv. een .jpeg-bestand (optioneel vanuit de PicLayer Plugin)
source:/applications/editors/josm/plugins/piclayer/images/layericonclp.png in OpenStreetMap Trac Nieuwe afbeeldingslaag vanaf Klembord Maakt het mogelijk aangepaste afbeeldingen direct uit te lijnen vanaf het klembord (optioneel vanuit de PicLayer Plugin)
Mapillary Shift+, Voeg de laag van Mappilary toe. (optioneel vanuit de plug-in Mapillary)
Mapillary objectenlaag Voegt een laag toe met kaartobjecten die zijn gedetecteerd door Mappilary, bijv. verkeerslichten. (optioneel vanuit de plug-in Mapillary)
Meer... Als de lijst te lang wordt zullen items van plug-ins verschijnen in dit submenu "Meer...".

WMS basis probleemoplossing

Dingen om te proberen bij problemen.

Er verschijnt geen afbeelding, zelfs niet na even wachten (bericht: No tiles at this zoom level)

 • Pas het zoomniveau aan zodat de schaal in de linker bovenhoek op ~300m staat.

Fout: Kon geen afbeeldingen van server met tegels laden

 • Het adres van de server van de afbeeldingen kan verouderd zijn.
 • Het adres van de server van de afbeeldingen kan tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Afbeeldingen met een slechte resolutie

 • Controleer of andere luchtfoto's beschikbaar zijn. Zorg er voor dat OSM toestemming heeft om ze te gebruiken voor het traceren!

Er trad een uitzondering op - rode tegels

 • Dit kan betekenen dat de server van de afbeeldingen tijdelijk niet beschikbaar is. Landsat en OpenAerialMap lijken gevoelig te zijn voor perioden van niet beschikbaar zijn. Verwijder de WMS-laag en probeer het 10 minuten later nog eens.

Fout : slechte parameters - rode tegels

 • Controleer of Voorkeuren -> Kaartinstellingen -> Kaartprojectie is ingesteld op EPSG:4326 of Mercator.

grijze tegels

 • indien u niet-ACSII symbolen in het pad naar uw map voor de plug-in heeft staan in Windows (bijv. Cyrillische letters in uw naam in C:\Documents and Settings\uw naam\Application Data\JOSM\plugins), is een mogelijke oplossing om uw naam te wijzigen naar een equivalente korte bestandsnaam. Open, om dit uit te zoeken, een opdrachtvenster en doe dir /x "C:\Documents and Settings"

In zijn uitvoer zou de kolom links van uw naam een verkorte versie van uw naam moeten bevatten, laat dat bijvoorbeeld 9335~1 zijn. Voeg een regel aan het batchbestand toe dat JOSM opstart:

rem Inhoud van start_JOSM.cmd
set APPDATA=C:\Documents and Settings\9335~1\Application Data
start javaw -jar josm.jar

Cachen

Klik met rechts op de WMS-laag en stel een bladwijzer in om de tegels opnieuw te gebruiken binnen sessies van JOSM zonder ze opnieuw te hoeven laden vanaf de server. Gedurende de volgende sessie, selecteer de nieuwe WMS gemaakt door de bladwijzer in het WMS-menu. Aanvullend wilt u misschien de volgende aarden aanpassen in de voorkeuren :

 • cache.wmsplugin.expire -1 : dit is een tijd in seconden waarop de tegels ongeldig worden. -1 betekent "nooit leegmaken".
 • cache.wmsplugin.maxsize 999999999 : maximale grootte van de cache (waarschijnlijk in MB)

Zelfs hoewel u "handmatig" een gebied moet downloaden, kunt u met behulp van deze techniek offline werken.

Een "Uitgelijnde afbeelding" gebruiken

Gebruik geen materiaal waarop auteursrechten rusten, tenzij u daarvoor de rechten/toestemming heeft (bekijk het gedeelte over de Licentie hieronder)!

Vóórdat u begint met uw eigen afbeeldingen is het een goed idee om te beginnen met gegevens van Landsat zodat u leert te werken met deze gedownloade afbeeldingen.

Met uw eigen afbeeldingen werken in JOSM:

 • upload uw luchtfoto / gescande oude kaart naar ofwel
 • lijn het uit op hun site zodat het "overeenkomt met de realiteit"
 • XXX - wacht tot de afbeelding is verwerkt?
 • onthoud de ID van Metacarta (bekijk de URL in uw browser)
 • in JOSM, laad enkele gegevens van OpenStreetMap van het verwachte gebied van de afbeelding (om in het juiste "bereik voor bijsnijden" te zijn)
 • klik op Rectified Image en voer de ID in in het dialoogvenster dat verschijnt

Als het "bereik voor bijsnijden" niet goed was, zou u niets kunnen zien. Zoom in dat geval uit en probeer opnieuw te downloaden.

Zie ook


Terug naar Hoofdmenu
Terug naar dialoogvenster Lagenlijst
Terug naar contextmenu Afbeeldingen
Terug naar Help

Last modified 12 months ago Last modified on 2020-03-15T12:18:52+01:00