wiki:Nl:Help/Action/ImageryAdjust

Andere talen:

Toegankelijk vanuit:

  1. menu "Afbeeldingen" als item "Nieuwe verschuiving".
  2. in contextmenu van "Afbeeldingenlaag"

De gebruiker wordt gevraagd twee getallen real (R) in te voeren, gescheiden door een puntkomma en een naam voor de verschuiving. Verdere instructies worden direct in het dialoogvenster weergegeven.

Dutch screenshot

Zie ook

  • plug-in Imagery Offset Database - een collaboratieve database met verschuivingen voor afbeeldingen voor verscheidene bronnen van afbeeldingen. U zou bestaande verschuivingen opnieuw kunnen gebruiken in plaats van te raden naar de juiste getallen door niet geheel nauwkeurige GPS-sporen
  • Using_Imagery - hoe afbeeldingen te gebruiken die zijn verschoven van hun echte positie

Terug naar Help

Last modified 8 months ago Last modified on 2020-06-26T13:34:20+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip