wiki:Nl:Help/Action/ImageryAdjust

Andere talen:

Afbeeldingen > Verschuiving van afbeeldingslaag

source:trunk/resources/images/mapmode/adjustimg.svg

Toegankelijk vanuit:

  1. menu Afbeeldingen als item Nieuwe verschuiving.
  2. in contextmenu van "Afbeeldingenlaag"

JOSM schakelt naar een eigen modus met een hand onder de muispijl. In plaats van objecten wordt de geselecteerde afbeelding verplaatst door te slepen of met de pijltoetsen. Als alternatief is het mogelijk de verschuiving in te voeren als twee getallen real (ℝ), gescheiden door een puntkomma (;).

Voor het opslaan van de verschuiving als een bladwijzer moet een naam worden ingevoerd.

Als de verschuiving eenmaal is ingesteld wordt die aangegeven in het paneel Lagenlijst en bladwijzers worden weergegeven onder het item nieuwe verschuiving in beide menu's.

Dutch screenshot

Zie ook

  • plug-in Imagery Offset Database - een collaboratieve database met verschuivingen voor afbeeldingen voor verscheidene bronnen van afbeeldingen. U zou bestaande verschuivingen opnieuw kunnen gebruiken in plaats van te raden naar de juiste getallen door niet geheel nauwkeurige GPS-sporen
  • Using_Imagery - hoe afbeeldingen te gebruiken die zijn verschoven van hun echte positie

Terug naar contextmenu Afbeeldingslaag
Terug naar menu Afbeeldingen
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-04-09T12:55:32+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip