wiki:Nl:Help/Menu/ImageryContextMenu

Andere talen:

Contextmenu > Afbeeldingenlaag

Laag voor achtergrondafbeeldingen.

Afbeeldingslagen en tegels hebben dit contextmenu. Het contextmenu voor het laatste item van de Lagenlijst is Info.

source:josm/trunk/images/dialogs/activate.svg Activeren Shift+A[0-9]
source:trunk/images/dialogs/showhide.png Weergeven/verbergen Shift+S[0-9]
source:trunk/images/dialogs/delete.svg Verwijderen
source:trunk/images/mapmode/adjustimg.png Nieuwe verschuiving
source:trunk/images/dialogs/edit.png Laag hernoemen
Automatisch tegels laden In-/uitschakelen om automatisch laden van tegels te stoppen.
Automatisch in-/uitzoomen In-/uitschakelen om het zoomen voor het laden van tegels vanuit het zoomen van de kaart los te koppelen.
Fouten weergeven In-/uitschakelen om indicaties voor mislukken van laden van tegels te vermijden.
Zoom vergroten Vergroot het zoomen voor de tegel handmatig (Alleen als Automatisch zoomen is uitgeschakeld).
Zoom verkleinen Verkleint het zoomen op de tegel. (Alleen als Automatisch zoomen is uitgeschakeld).
Resolutie wijzigen
Zoom naar eigen resolutie Zoom de kaartweergave naar de resolutie van de tegel
Alle fouten voor tegels laden Laadt alle mislukte tegels
Alle tegels laden Handmatig alle zichtbare tegels laden
source:trunk/images/info.png Info Geeft Informatie over het dialoogvenster Lagen weer.

De aanvullende items hieronder worden weergegeven bij klikken met rechts in de kaartweergave. De items voor lagen ontbreken dan.

Tegel laden Laadt deze tegel handmatig.
Info over tegel weergeven Opent een dialoogvenster met de URL en lokale informatie over de tegel.
Status tegel ophalen Vraagt de server naar de status van de tegel en geeft een pop-up weer. Omdat JOSM een gecachte versie zou kunnen weergeven, gebruik Tegel laden om dezelfde versie op te halen (alleen in modus Expert en als TMS capabel is).
Renderen tegel forceren Vertelt de server om de tegel te renderen (alleen in modus Expert en als TMS capabel is).

Zie ook


Terug naar dialoogvenster Lagenlijst
Terug naar Help

Last modified 4 months ago Last modified on 2018-10-28T13:56:04+01:00