wiki:Nl:Help/Preferences/Imagery

This page is incomplete. The individual dialogs for adding customized sources are not explained.)

Voorkeuren > Afbeeldingen

source:trunk/resources/images/preferences/imagery.svg Lijst met afbeeldingslagen die worden weergegeven in het menu Afbeeldingen aanpassen

Vier tabs zijn beschikbaar voor het toevoegen, verwijderen en aanpassen van bronnen voor afbeeldingen, algemene instellingen voor afbeeldingen, verschuivingen bladwijzers en instellingen voor de cache van afbeeldingen.

Opmerking: Gebruik het hoofdmenu Afbeeldingen om een afbeelding (achtergrond) weer te geven in de kaartweergave.

Providers van afbeeldingen

Hier kunt u de lijst met afbeeldingen, die verschijnt in het menu Afbeeldingen, aanpassen en ook items bewerken. Veel vooraf gedefinieerde bronnen zijn beschikbaar, aanvullend aanpassen is mogelijk en het definiëren van aangepaste is ook mogelijk. JOSM ondersteunt WMS-, TMS, WTMS- en MVT-servers.

Beschikbare standaard items

De lijst linksboven vermeldt alle beschikbare bronnen. Als u een bron selecteert en als die niet globaal wordt verschaft worden de grenzen ervan weergegeven op de kleine kaart rechtsboven. U kunt deze lijst filteren door in het vak erboven te typen. U kunt delen van de naam van de bron gebruiken, de landcode (bijv. cz), de naam van het land (bijv. Tsjechië, gebruik de naam van het land in de taal waarin JOSM is ingesteld), het type bron (foto, hoogtekaart, historische foto, kaart, historische kaart, OSM gebaseerde kaart, kaart voor verbetering van de kwaliteit of anders) of de URL.

  • Klik, om de lijst met standaard items bij te werken (opnieuw te laden vanaf de server van JOSM) op de knop source:trunk/resources/images/dialogs/refresh.svg tussen de twee lijsten.
  • Selecteer, om een item uit de bovenste lijst te kopiëren naar de onderste lijst, het in de bovenste lijst en klik op de knop source:trunk/resources/images/preferences/activate-down.svg Activeren tussen de twee lijsten.

Opmerking: Lees de documentatie en bewerk Kaarten of zijn subpagina's (voor gevorderde gebruikers) om een item toe te voegen aan de bovenste lijst van standaard items.

Geselecteerde items

new screenshot De onderste lijst bevat items die zullen verschijnen in het menu Afbeeldingen. Geactiveerde standaard items worden groen geaccentueerd in beide lijsten. (De groene kleur zegt niets over de status/gezondheid van de servers die zij noemen, noch over de geldigheid van de URL's.)

Aangepaste afbeeldingen voor WMS toevoegen

Klik, om een aangepaste bron voor WMS/TMS/WMTS/MVT toe te voegen, op de respectievelijke knop aan de rechterkant: source:trunk/resources/images/dialogs/add_wms.svg, source:trunk/resources/images/dialogs/add_tms.svg, source:trunk/resources/images/dialogs/add_wmts.svg of source:trunk/resources/images/dialogs/add_mvt.svg en volg de instructies.

Selecteer een item en klik op de knop source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg om het item te verwijderen uit de onderste lijst.

De onderste lijst wordt opgeslagen in een gevorderde voorkeur als waarde van de sleutel: imagery.entries

Lees de Documentatie (en) en bewerk kaarten (en) of de subpagina's daarvan (voor gevorderde gebruikers) om een item toe te voegen aan de bovenste lijst met standaard items.

Tip: Handmatig een nieuw item toevoegen: activeer een item uit de lijst hierboven en pas het naar behoefte aan.

De lijst met geselecteerde items wordt opgeslagen in gevorderde voorkeuren als een waarde van de sleutel: imagery.entries

Instellingen

Hier kunt u enkele algemene instellingen voor afbeeldingen bewerken. Sommige van deze instellingen zijn ook beschikbaar, per afbeeldingslaag, door met rechts te klikken in de kaartweergave met een zichtbare afbeeldingslaag.

Algemene instellingen

Verscherpen (vereist opnieuw toevoegen van de laag)
voegt een nabewerking voor verscherpen toe. Waarden zijn Geen, Zacht of Sterk. De afbeeldingslaag moet opnieuw worden toegevoegd, omdat dit het item in de lijst wijzigt.
Gevorderde voorkeur: imagery.sharpen_level
Verschuiving zoom tegels
verschuiving tussen berekend zoomniveau en zoomniveau dat is gebruikt om te downloaden en tegels weer te geven. Negatieve waarden (onderzoom) zullen resulteren in lagere resolutie van afbeeldingen, nuttig met HighDpi-schermen, positieve waarden (overzoom) zullen resulteren in hogere resolutie, ten koste van meer geheugengebruik.
Gevorderde voorkeur: imagery.generic.zoom_offset

WMS-instellingen

Standaard automatisch inzoomen
of de zoomniveaus van de WMS afbeeldingslaag zouden moeten worden aangepast bij in- of uitzoomen op de kaart.
Gevorderde voorkeur: imagery.wms.default_autozoom (standaard: true)
Gelijktijdige verbindingen
Aantal gelijktijdige verbindingen.
Gevorderde voorkeur: imagery.wms.loader.maxjobs (standaard: 3)

new screenshot

Tegelgrootte
grootte van elke tegel.
Gevorderde voorkeur: imagery.wms.imageSize (standaard: 512)

TMS-instellingen

Standaard automatisch inzoomen
of de zoomniveaus van de TMS afbeeldingslaag zouden moeten worden aangepast bij in- of uitzoomen op de kaart.
Gevorderde voorkeur: imagery.generic.default_autozoom (standaard: true)
Standaard automatisch laden van tegels
of TMS-tegels automatisch of alleen handmatig zouden moeten worden geladen.
Gevorderde voorkeur: imagery.generic.default_autoload (standaard: true)
Min. zoomniveau
minimum zoomniveau voor TMS-lagen.
Gevorderde voorkeur: imagery.tms.min_zoom_lvl (standaard: 2)
Max. zoomniveau
maximum zoomniveau voor TMS-lagen.
Gevorderde voorkeur: imagery.tms.max_zoom_lvl (standaard: 20)
Toevoegen aan kiezer voor slippymap
of de TMS-afbeeldingen beschikbaar zouden moeten zijn in het dialoogvenster Downloaden.
Gevorderde voorkeur: imagery.tms.add_to_slippymap_chooser (standaard: true)
Maximum aantal gelijktijdige downloads
globaal maximum aantal parallelle downloads van TMS-afbeeldingen.
Gevorderde voorkeur: imagery.tms.tmsloader.maxjobs (standaard: 25)
Maximum aantal gelijktijdige downloads per host
maximum aantal parallelle downloads van TMS-afbeeldingen per host.
Gevorderde voorkeur: imagery.tms.tmsloader.maxjobsperhost (standaard: 6)

Bladwijzers voor verschuivingen

Hier worden alle bladwijzers voor verschuivingen vermeld die eenvoudig kunnen worden toegevoegd met source:trunk/resources/images/mapmode/adjustimg.svg Nieuwe verschuiving in het menu Afbeeldingen en het contextmenu van het paneel source:trunk/resources/images/dialogs/layerlist.svg lagenlijst.
Gevorderde voorkeur: imagery.offsetbookmarks

new screenshot

Cache

new screenshot Hier worden alle gecachete afbeeldingen (tegels) vermeld uit elke bron. U kunt de knop Leegmaken op elke regel gebruiken om de gecachete afbeeldingen voor elke bron te verwijderen. U moet misschien JOSM opnieuw opstarten om de wijzigingen door te voeren in de kaartweergave.

Opmerking: Een mogelijke bestaand item Mapnik stamt af van het gebruiken van de slippymap die wordt weergegeven door het dialoogvenster Downloaden van JOSM in oudere versies van JOSM. Vanaf r14495 (#17054), u kunt het veilig verwijderen.

Instellingen voor cache

Map voor cache van tegels
locatie van de cache voor afbeeldingstegels, bekijk standaardmappen.
Gevorderde voorkeur: imagery.generic.loader.cachedir
Maximale grootte van schijfcache (per afbeelding) in MB
optie voor quotum per afbeelding.
Gevorderde voorkeur: imagery.cache.max_disk_size (default: 512)

new screenshot


Terug naar dialoogvenster Voorkeuren
Terug naar menu Bewerken
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2021-07-27T11:11:32+02:00

Attachments (6)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.