wiki:Nl:Help/Action/ReorderImageryLayers

Andere talen:

Afbeeldingen > Afbeeldingslagen volgorde wijzigen

source:trunk/resources/images/dialogs/reorderlayers.svg Keyboard shortcut: (various symbols)

Wijzigt de volgorde van de niet-overliggende afbeeldingslagen om snel te schakelen van de ene naar de andere zonder actie van de muis. Dit is nuttig om verschillen te detecteren tussen afbeeldingen van verschillende datums, zoals hieronder weergegeven.

Sneltoetsen

Het symbool voor de sneltoets is afhankelijk van uw besturingssysteem en de lay-out van het gebruikte toetsenbord, maar het is meestal dezelfde toets, links van 1 en boven TAB.

Taal Land Lay-out Toets Naam
Engels U.S QWERTY ` accent Grave
Engels U.S International QWERTY ` accent Grave (dode toets)
Engels International (Apple) QWERTY § Deelteken
Frans Frankrijk, België AZERTY ² Superscript Twee
Frans Canada (Frans) QWERTY # Getalteken
Duits Oostenrijk, Duitsland QWERTZ ^ Circumflex (dode toets)

Functionaliteit van het wijzigen van de volgorde in detail

  • De eerste laag verplaatst naar het einde van de lijst en alle andere lagen schuiven één plaats naar boven op.
  • Lagen die overlays zijn worden niet langer verplaatst wanneer zij de bovenste positie in de lijst bereiken. Overlaylagen worden gespecificeerd door overlay="true" in de XML-code.


Terug naar menu Afbeeldingen
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-04-10T18:59:10+02:00