wiki:Nl:Help/Action/UploadSelection

Bestand > Selectie uploaden

source:trunk/resources/images/uploadselection.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+Alt+Shift+U

Eén enkel of meerdere object(en) uploaden naar de server.

Bekijk ook source:trunk/resources/images/upload.svg Gegevens uploaden om een overzicht te krijgen over hoe uploaden werkt en waaraan te denken vóór het uploaden.

Eén enkel aangepast object naar de server uploaden

 • Selecteer een aangepaste knoop of een aangepaste weg of selecteer een aangepaste relatie
 • Klik op Bestand -> Selectie uploaden
 • Het volgende dialoogvenster geeft het object weer dat u heeft geselecteerd voor het uploaden:


Meerdere aangepaste objecten naar de server uploaden

 • Selecteer meerdere knopen, wegen of relaties
 • Klik op Bestand -> Selectie uploaden
 • Het volgende dialoogvenster geeft het objecten weer dat u heeft geselecteerd voor het uploaden:


In dit dialoogvenster kunt u nog steeds de lijst met objecten, die moeten worden geüpload, wijzigen. Pas eenvoudigweg de geselecteerde items in de bovenste lijst aan.

Een lokaal verwijderd object van de server verwijderen

Wanneer u een object in JOSM verwijdert, wordt het alleen gemarkeerd als zijnde verwijderd. Het is nog steeds beschikbaar in de lokale gegevensset, hoewel het niet meer wordt weergegeven en u het niet meer kunt selecteren. Niettegenstaande dat kunt u een lokaal verwijderd object naar de server uploaden. In dat geval wordt het object ook op de server verwijderd.

 • Klik op Bestand -> Selectie uploaden
 • In het onderste gedeelte van de volgende selectie kunt u lokaal verwijderde objecten selecteren die naar de server zouden moeten worden geüpload:


In dit voorbeeld wordt één lokaal verwijderd object naar de server geüpload.

 • Klik op Doorgaan om door te gaan naar het dialoogvenster Uploaden en het uploaden te voltooien.
 • Reken op een lange wachttijd terwijl de controles worden uitgevoerd. Gebruik, als het mogelijk is, Bestand -> Uploaden in plaats van de verwijderde objecten te uploaden, en u kunt de vertraging vermijden.

Veel gestelde vragen (FAQ's)

Ik heb een object geselecteerd maar het verschijnt niet in het dialoogvenster Selectie uploaden wanneer ik op Bestand -> Selectie uploaden klik. Waarom is dat?

Het object moet zijn aangepast om te kunnen verschijnen in het dialoogvenster Selectie uploaden om te kunnen worden geüpload.

 • Een nieuw object is altijd aangepast.
 • Een bestaand object, gedownload vanaf de server, is alleen aangepast indien u een tag heeft gewijzigd, het object heeft verplaatst, knopen aan een weg heeft toegevoegd of verwijderd, etc. sinds de laatste upload.

Indien een object dat u heeft geselecteerd niet wordt weergegeven in het dialoogvenster Selectie uploaden, dan is het waarschijnlijk niet aangepast.

Ik heb één enkele verwijderde knoop geselecteerd voor uploaden maar het dialoogvenster Uploaden heeft weer dat aanvullende knopen en wegen worden geüpload. Waarom is dat?

Soms is het niet mogelijk exact de set objecten die u heeft geselecteerd voor het uploaden te uploaden. JOSM completeert uw selectie met aanvullende objecten uit de lokale gegevensset indien nodig. Hier zijn twee voorbeelden:

 • Indien u probeert een aangepaste weg te uploaden die nieuwe knopen bevat, zorgt JOSM er voor dat ook de nieuwe knopen worden geüpload, omdat anders de weg ongeldig zou zijn op de server.
 • Indien u probeert ene verwijderde knoop te uploaden die nog steeds in gebruik is bij een weg op de server, zorgt JOSM er voor dat ook de weg wordt verwijderd, indien mogelijk.

Zie ook


Terug naar menu Bestand
Terug naar hoofdmenu
terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-11-25T13:34:55+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.