wiki:Nl:Help/Preferences/Display

Some settings are waiting to be added to this page. Go for it.

Voorkeuren > Weergaveinstellingen

source:trunk/resources/images/preferences/display.svg

Verschillende instellingen die de visuele representatie van het gehele programma beïnvloeden. Weergaveinstellingen zijn gegroepeerd in diverse tabs 'GPS-punten', 'OSM-gegevens', 'Kleuren', 'Weergave en vormgeving'. Sommige instellingen worden alleen weergegeven in de weergave Expert.

adjusted translation menu item

OSM-gegevens

Instellingen die te maken hebben met de lagen van kaartgegevens die worden weergegeven in JOSM (wegen/knopen etc)

Opties voor tekenen van segmenten

Teken richtingpijlen
Teken hints voor de richting op wegsegmenten. Kleine pijlen aan het einde van elk segment geven de richting weer waarin het werd getekend. Met Alleen op de kop van de weg worden alleen pijlen getekend aan het einde van een weg.
Teken éénrichtingpijlen
Pijlen tekenen in de richting van éénrichting-wegen en andere objecten met richtingen. Voor sommige wegen die tags hebben die afhankelijk zijn van richting (zoals éénrichting) kunnen meerdere pijlen op de weg worden getekend.
Nummers segmentvolgorde tekenen
Teken de nummers voor de volgorde van alle segmenten op hun weg.
Volgnummers voor segment op geselecteerde weg tekenen
.De nummers voor de volgorde alleen tekenen voor wegen in de selectie.

Opties voor selecteren en modus Tekenen

Teken virtuele knopen in modus Selectie
Virtuele knopen tekenen in modus Selecteren voor gemakkelijk aanpassen van wegen. Maakt het mogelijk knopen toe te voegen door het kruis naar het midden van elk wegsegment te slepen in de modi Selecteren of Lasso.
Teken elastische hulplijn
.Een variabel segment tussen de laatste geplaatste knoop en de muisaanwijzer wordt weergegeven in modus Tekenen.

Opties die de uitvoering van het tekenen beïnvloeden

Gladde kaartafbeeldingen (antialiasing)
Toepassen van anti-aliasing op de kaartweergave leidt tot een gladder uiterlijk.
Kaart anti-aliassen in modus Draadmodel (antialiasing)
Toepassen van anti-aliasing op de kaartweergave in modus Draadmodel leidt tot een gladder uiterlijk. In aanvulling hierop is de optie voor schakelen tussen de weergave draadmodel naar tekenen te v inden in het menu Weergave.
Accentueer doelwegen en -knopen
Doelknopen en -wegen accentueren tijdens het tekenen of selecteren. Andere objecten gloeien op als zij binnen het vanggebied van de muisaanwijzer komen.
Teken alleen omtrekken van gebieden
Deze optie onderdrukt het vullen van gebieden, overschrijft dus alles wat is gespecificeerd in de actieve stijlen.
Labels verbergen tijdens het slepen van de kaart
Deze optie verbergt de tekstlabels van objecten van OSM tijdens het slepen van de kaart.

Andere opties

Teken grenzen van gedownload gebied
De grenzen van van de server geladen gegevens tekenen. Bij het downloaden van een gebied krijgt en ziet u alle gegevens binnen het rechthoekige begrenzingsvak dat u koos. Dit omvat ook sommige wegen die zich uitstrekken buiten dat vak. Het is daarom mogelijk om te onderscheiden welke gebieden volledige of gedeeltelijke gegevens bevatten. Als u het vak "Teken grenzen van gedownload gebied" selecteert, wordt gele arcering toegepast over alle gebieden waarvan de gegevens niet volledig zijn gedownload. U zou moeten vermijden gegevens toe te voegen of te bewerken in gebieden met gele arcering, omdat het bestaande gegevens zou kunnen dupliceren of conflicteren met gegevens die u niet ziet. Deze optie kan ook worden gewijzigd met Teken grenzen van gedownload gebied in het menu Weergave.
Teken inactieve lagen in een andere kleur
Teken inactieve gegevenslagen in een andere kleur. Kaartobjecten die niet op de actieve gegevenslaag liggen worden in een grijze kleur getekend.
Geef de te missen sleutels weer
Geef sleutels weer die niet interessant lijken te zijn tot het punt waarop zij stilletjes kunnen worden verwijderd. Zij zullen worden vermeld in een lichtgrijze kleur in het paneel Tags/Leden. Deze verouderde sleutels zullen bij het uploaden worden verwijderd van aangepaste objecten.
Autofilters gebruiken
Knoppen weergeven om automatisch numerieke waarden van een vooraf gedefinieerde tag te filteren. Autofilters kan hier worden ingeschakeld en de voor het autofilter te gebruiken tag kan worden gekozen.
Regel
Regel die definieert welke tag automatische tags zal verschaffen, onder een bepaald zoomniveau.

Renewed screenshot Dutch

GPS-punten

Instellingen die te maken hebben met de weergave van GPS-punten. Deze instellingen beheren de weergave van trackpunten als u JOSM gebruikt met GPS-sporen die worden geladen vanuit een lokaal bestand, of de trackpunten van anderen die zijn gedownload van de server van OpenStreetMap.

U kunt maken dat lijnen worden getrokken tussen ruwe GPS-punten.

De grootte waarin GPS-punten worden weergegeven kan worden gewijzigd van standaard naar groot.

Renewed screenshot Dutch Renewed screenshot Dutch

Kleuren van tracks en punten

Er bestaan verschillende manieren voor het inkleuren van gps-tracks.

Bij het kiezen van Velocity, Direction of Dilution of Position, wordt een legenda weergegeven in de rechterbovenhoek van de kaartweergave als de GPX-laag de huidige actieve laag is. Voorbeeld:

Kleuren

Keuze van kleuren. Deze staan in grote mate ook in relatie tot de weergave van gegevenslagen van OSM. U kunt het kleurenschema voor de weergave van knopen, wegen, achtergrond, etc. wijzigen. Opties voor "kleurstijl" staan allemaal in relatie tot de niet-draadmodel weergave (optie menu 'Beeld')

Renewed screenshot Dutch

Weergave en vormgeving

Enkele algemene opties voor het gedrag en soort weergave.

Beginscherm weergeven bij opstarten
. Het beginscherm geeft het laden van de modules en plug-ins weer als JOSM opstart. Indien voltoid geeft JOSM een informatieve welkomstpagina weer met actueel nieuws. Deze pagina bij opstarten kan niet worden onderdrukt.
Gebruikersnaam in titel weergeven
.Een naam die is ingevoerd in de Verbindingsinstellingen wordt weergegeven in de titelbalk boven het hoofdmenu.
ID van object weergeven in selectielijsten
.Aanvullend aan de naam van een object wordt zijn unieke ID weergegeven in lijsten met objecten.
Versie van object weergeven in selectielijsten
.Aanvullend wordt het versienummer van het object weergegeven in lijsten met objecten, zoals het paneel Selectie.
Coördinaten van knopen weergeven in selectielijsten
.Aanvullend worden voor knopen hun coördinaten weergegeven.
Vertaalde naam weergeven in selectielijsten
Indien beschikbaar, vertaalde naam weergeven in selectielijsten.
Werken zonder modi (Potlatch style)
Vereist niet het schakelen van de modi (werkstroom stijl Potlatch). De optie [Modeless Working] past het gedrag voor klikken aan bij bewerken. Het schakelt op een meer automatische manier tussen modi, soortgelijk aan de online Flasheditor Potlatch.
Dynamische knoppen in zijmenu's
Knoppen in zijmenu's aan de rechterkant alleen weergeven als de muis binnen het element staat.
ISO-datums weergeven
Maak datums op overeenkomstig ISO 8601. De datum van vandaag zal worden weergegeven als JJJJ-MM-DD in plaats van als uw lokale datumindeling.
Eigen bestandskeuze gebruiken (netter, maar ondersteunt geen bestandsfilters)
Gebruik bestandskeuze die zich meer als eigen gedraagt. Zij zien er beter uit maar ondersteunen sommige mogelijkheden niet, zoals bestandsfilters.
Zoomen met muiswiel omdraaien
Selecteren als de andere richting u meer ligt.
Tussenstappen bij eigen resoluties
Intervallen tussen niveaus van eigen resolutie naar kleinere stappen verdelen als zij veel groter zijn dan de zoomverhouding.

Zoomstappen om dubbele schaal te verkrijgen:

Hogere waarde betekent dat meer stappen nodig zijn, daarom zullen de stappen voor zoomen kleiner zijn.

Uiterlijk en gedrag
U kunt het algemene thema kiezen, de standaardopties zijn: Metal, CDE / Motif, Windows, Windows Classic. Via de plug-in FlatLaf zijn meer opties beschikbaar, inclusief "donkere modi". (vanaf JOSM versie 16974)
Taal
De taal voor de gebruikersinterface van JOSM kiezen.

Renewed screenshot Dutch

Aanvullende tabs

Aanvullende tabs zouden kunnen worden toegevoegd door Plug-ins.


Terug naar Voorkeuren
Terug naar paneel Filteren
Terug naar Help

Last modified 3 weeks ago Last modified on 2020-09-06T13:31:46+02:00

Attachments (7)

Download all attachments as: .zip