wiki:Nl:Help/Preferences/Display

This page is incomplete and needs some rework.

Voorkeuren > Weergaveinstellingen

source:trunk/images/preferences/display.png

Verschillende instellingen die de visuele representatie van het gehele programma beïnvloeden. Weergaveinstellingen zijn gegroepeerd in diverse tabs 'GPS-punten', 'OSM-gegevens', 'Kleuren', 'Weergave en vormgeving'. Sommige instellingen worden alleen weergegeven in de modus Expert.

adjusted translation menu item

GPS-punten

Instellingen die te maken hebben met de weergave van GPS-punten. Deze instellingen beheren de weergave van trackpunten als u JOSM gebruikt met GPS-traces die worden geladen vanuit een lokaal bestand, of de trackpunten van anderen die zijn gedownload van de server van OpenStreetMap.

U kunt maken dat lijnen worden getrokken tussen ruwe GPS-punten.

De grootte waarin GPS-punten worden weergegeven kan worden gewijzigd van standaard naar groot.

Dutch screenshot Dutch screenshot

Kleuren van tracks en punten

Er bestaan verschillende manieren voor het inkleuren van gps-tracks.

Bij het kiezen van Velocity, Direction of Dilution of Position, wordt een legenda weergegeven in de rechter bovenhoek van de kaartweergave als de GPX-laag de huidige actieve laag is. Voorbeeld:

OSM-gegevens

Instellingen die te maken hebben met de lagen van kaartgegevens die worden weergegeven in JOSM (wegen/knopen etc)

U kunt er voor zorgen dat een pijl wordt getekend aan het einde van elk segment, om de richting waarin het segment werd getekend weer te geven. U kunt er ook voor kiezen dat de pijl in plaats daarvan alleen aan het einde van de weg wordt getekend. Ook kunnen, voor sommige wegen die tags hebben die afhankelijk zijn van de richting (zoals éénrichting), kunnen pijlen in één richting worden weergegeven.

U kunt er voor kiezen de grenzen van gedownloade gegevens weer te geven en alle gegevens te zien binnen de rechthoek die u koos. Dat is inclusief complete wegen die zich uitstrekken tot buiten die rechthoek. Het is daarom moeilijk om precies te bepalen welke gebieden volledige of gedeeltelijke gegevens bevatten. Indien u het vak "Grenzen gedownload gebied tekenen" selecteert, wordt gele arcering getekend over alle gebieden waarvoor geen volledige gegevens werden gedownload. U zou moeten vermijden om gegevens toe te voegen of te bewerken in gebieden met gele arcering omdat dat reeds bestaande gegevens zou kunnen dupliceren of kan conflicteren met gegevens die u niet ziet.

U kunt er voor kiezen om inactieve lagen weer te geven in een andere kleur.

In aanvulling hierop kan de optie om te wisselen van "draadmodel" naar "kleur"-weergave worden gevonden in het menu 'Beeld'.

Autofilters kan hier worden ingeschakeld en de sleutel die moet worden gebruikt voor het autofilter kan worden gekozen.

Dutch screenshot

Kleuren

Keuze van kleuren. Deze staan in grote mate ook in relatie tot de weergave van gegevenslagen van OSM. U kunt het kleurenschema voor de weergave van knopen, wegen, achtergrond, etc. wijzigen. Opties voor "kleurstijl" staan allemaal in relatie tot de niet-draadmodel weergave (optie menu 'Beeld')

Dutch screenshot

Weergave en vormgeving

Enkele opties voor de algemene weergave en vormgeving

  • Wijzig hier de taal van de interface van JOSM.
  • U kunt een thema voor het geheel kiezen, de huidige opties zijn : Metal, Nimbus, CDE / Motif, Windows, Windows Classic.

added image lookandfeel_theme.png (Dutch)

  • De optie [Zonder modus werken (stijl van Potlach)] past het gedrag voor klikken aan bij het bewerken. Het verplaatst zich op een meer automatische wijze tussen de modi, soortgelijk aan de online flasheditor Potlatch.

Dutch screenshot


Terug naar Voorkeuren
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2017-07-14T17:14:45+02:00

Attachments (7)

Download all attachments as: .zip