wiki:Nl:Help/Preferences/Display

Page was split into several pages but some links are still incorrectly leading to this page.

Voorkeuren > Weergeven

source:trunk/resources/images/preferences/display.svg

Verschillende instellingen die de visuele representatie van het gehele programma beïnvloeden.

Sommige instellingen worden alleen weergegeven in de weergave Expert.

Weergave en vormgeving
U kunt het thema voor het gehele programma kiezen, de standaard opties zijn: Metal, Nimbus, CDE / Motif, GTK+, Windows, Windows Classic. Via de plug-in FlatLaf zijn meer opties beschikbaar, inclusief donkere modi (vanaf JOSM versie 16974).
Gevorderde voorkeur: laf

new Dutch screenshot

Beginscherm weergeven bij opstarten
Het beginscherm geeft het laden van de modules en plug-ins weer als JOSM opstart.
Gevorderde voorkeur: draw.splashscreen

Indien voltooid geeft JOSM een informatieve welkomstpagina weer met actueel nieuws. Deze pagina bij opstarten kan niet worden onderdrukt.

Gebruikersnaam in titel weergeven
Een naam die is ingevoerd in de Verbindingsinstellingen wordt weergegeven in de titelbalk boven het hoofdmenu.
Gevorderde voorkeur: draw.show-user
ID van object weergeven in selectielijsten
Aanvullend aan de naam van een object wordt zijn unieke ID weergegeven in lijsten met objecten.
Versie van object weergeven in selectielijsten
Aanvullend wordt het versienummer van het object weergegeven in lijsten met objecten, zoals het paneel Selectie.
Gevorderde voorkeur: osm-primitives.showversion
Coördinaten van knopen weergeven in selectielijsten
Aanvullend worden voor knopen hun coördinaten weergegeven.
Gevorderde voorkeur: osm-primitives.showcoor
Vertaalde naam weergeven in selectielijsten
Indien beschikbaar, vertaalde naam weergeven in selectielijsten. (alleen in modus Expert)
Gevorderde voorkeur: osm-primitives.localize-name
Werken zonder modi (Potlatch style)
Vereist niet het schakelen van de modi (werkstroom stijl Potlatch). (alleen in modus Expert)
Deze optie past het gedrag voor klikken aan bij bewerken. Het schakelt op een meer automatische manier tussen modi, soortgelijk aan de online Flasheditor Potlatch.
Gevorderde voorkeur: modeless

new Dutch screenshot

Voorbeeld eigenschappen object bij overheen gaan met muis
Toon tags en leden van relaties van objecten in het dialoogvenster Eigenschappen wanneer er overheen wordt gegaan met de muisaanwijzer.
Gevorderde voorkeur:propertiesdialog.preview-on-hover
Voorkeur voor weergeven van informatie voor geselecteerde objecten
Geef altijd informatie weer voor geselecteerde objecten als iets is geselecteerd in plaats van het object waar overheen wordt gegaan.
Gevorderde voorkeur: propertiesdialog.preview-on-hover.always-show-selected
Dynamische knoppen in zijmenu's
Knoppen in zijmenu's aan de rechterkant alleen weergeven als de muis binnen het element staat.
Gevorderde voorkeur: dialog.dynamic.buttons
ISO-datums weergeven
Maak datums op overeenkomstig ISO 8601. De datum van vandaag zal worden weergegeven als JJJJ-MM-DD in plaats van als uw lokale datumindeling.
Geometrieën van dialoogvensters onthouden
Onthoudt de geometrie van het dialoogvenster.
Gevorderde voorkeur: gui.geometry.enabled
Eigen bestandskeuze gebruiken (netter, maar ondersteunt geen bestandsfilters)
Gebruik bestandskeuze die zich meer als eigen gedraagt. Zij zien er beter uit, maar ondersteunen sommige mogelijkheden niet, zoals bestandsfilters.
Gevorderde voorkeur: use.native.file.dialog
Zoomen met muiswiel omdraaien
Selecteren als de andere richting u meer ligt.
Gevorderde voorkeur: zoom.reverse-wheel
Tussenstappen bij eigen resoluties
Intervallen tussen niveaus van eigen resolutie naar kleinere stappen verdelen als zij veel groter zijn dan de zoomverhouding. (alleen in modus Expert)
Gevorderde voorkeur: zoom.intermediate-steps

Zoomstappen om dubbele schaal te verkrijgen:

Hogere waarde betekent dat meer stappen nodig zijn, daarom zullen de stappen voor zoomen kleiner zijn.
Gevorderde voorkeur: zoom.ratio

Aanvullende tabs

Aanvullende tabs zouden kunnen worden toegevoegd door Plug-ins.


Terug naar dialoogvenster Voorkeuren
Terug naar menu Bewerken
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 9 months ago Last modified on 2023-02-24T15:51:52+01:00

Attachments (9)

Download all attachments as: .zip