wiki:Nl:Help/Action/ZoomToDownload

Beeld > Inzoomen op download

source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/download.svg toetsenbord sneltoets: 5

Zoom de kaartweergave naar de laatste gedownloade gegevens.

Cyclus zoomen naar eerder gedownloade gegevens

Meermaals drukken op de knop Zoomen naar eerder gedownloade gebieden en daarna naar het volledige gebied dat alle downloads omringt. Daarna begint de cyclus opnieuw.

Zie ook


Terug naar menu Beeld
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2021-02-10T13:16:59+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.