wiki:Nl:Help/Dialog/MapPaint

paneel Kaarttekenstijlen

source:trunk/resources/images/dialogs/mapstyle.svg Toetsenbord sneltoets: Alt+Shift+M — één van de panelen van JOSM

Het geeft een lijst weer van stijlen.

Lijst met beschikbare kaarttekenstijlen

source:trunk/resources/images/dialogs/mappaintpreference.svg Start het dialoogvenster Instellingen en open de tab voor de instellingen van de Kaarttekenstijlen - dit dialoogvenster heeft een lijst met stijlen waaruit u kunt selecteren. In aanvulling daarop kunt u stijlen toevoegen of verwijderen uit uw lijst.

Instellingen van individuele stijlen

Bekijk instellingen voor Stijlen

Besturingselementen

Activeren

source:trunk/resources/images/apply.svg Schakel geselecteerde stijlen in of uit. Kan ook worden gedaan door op het keuzevak vóór elk item te klikken. Het eerste item (Weergave Draadmodel) is speciaal, het kan niet worden gecombineerd met een andere stijl en het kan niet omlaag of omhoog worden verplaatst of worden verwijderd uit de lijst.

Omhoog / Omlaag

source:trunk/resources/images/dialogs/up.svg / source:trunk/resources/images/dialogs/down.svg De geselecteerde items omhoog of omlaag verplaatsen. Bronnen voor stijlen worden van boven naar beneden toegepast, dus lagere items kunnen vóór bovenliggende items gaan.

Klik met rechts op een item voor meer opties

Uit bestand herladen

source:trunk/resources/images/dialogs/refresh.svg Werkt alleen voor bronnen van stijlen die lokaal zijn opgeslagen. Laadt de stijl opnieuw en werkt het kaartvenster bij. Standaard worden lokale kaarttekenstijlen automatisch herladen wanneer u wijzigingen in het bestand opslaat.

Opslaan als…

source:trunk/resources/images/copy.svg Sla een kopie van de stijl op in een bestand. De kopie zal worden toegevoegd aan de lijst met stijlen. U kunt het bestand openen in een tekstbewerker en enkele wijzigingen aanbrengen.

Info

source:trunk/resources/images/info.svg Het dialoogvenster Info heeft 4 tabs:

Info
Algemene info over de bron van de stijl (Titel, URL, ...)
Fouten
Als er belangrijke fouten optreden bij het laden van de stijl (bijv. fouten in de syntaxis), kunt u het log met fouten inspecteren op deze tab. Bronnen voor stijl die fouten hebben zijn gemarkeerd met een klein teken source:trunk/resources/images/warning-small.svg in de hoofdweergave.
Waarschuwingen
Als er kleine fouten optreden bij het laden van de stijl (bijv. ontbrekende pictogrammen), kunt u het log met fouten inspecteren op deze tab. Bronnen voor stijl die waarschuwingen hebben zijn gemarkeerd met een klein teken source:trunk/resources/images/warning-small.svg in de hoofdweergave.
Bron
Hier kunt u snel de broncode van de stijl bekijken. Het is alleen-lezen, maar u kunt tekst naar uw eigen aangepaste stijlen kopiëren.

Stijlen voor kaarten debuggen

Er is een experimentele mogelijkheid om het proces van het genereren van de stijl te debuggen. Selecteer één object en klik in het menu Weergave op "Uitgebreide info" (of gebruik Ctrl+I). Selecteer dan de tab Kaartstijl. Onthoud dat de uitvoer niet geheel 100% volledig kan zijn, bijv. sommige eigenschappen van de gegenereerde stijlen worden niet weergegeven.


Terug naar menu Vensters
Terug naar zijbalk
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2021-03-24T17:09:01+01:00