wiki:Nl:Help/Menu/MoreTools

hoofdmenu > Meer gereedschappen

Sneltoets toetsenbord: Alt+O

Het menu Meer gereedschappen kan menu-items bevatten vanuit plug-ins. Het is bedoeld om aanvullende aan geometrie gerelateerde acties te groeperen in het hoofdmenu. Dit menu wordt alleen weergegeven als er plug-ins zijn geïnstalleerd die er items in plaatsen. Het staat plug-ins vrij om andere plaatsen in de menustructuur te gebruiken.

Enkele veel voorkomende plug-ins die hun eigen items presenteren in het menu Meer gereedschappen zijn:


Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 6 months ago Last modified on 2024-01-02T11:39:52+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.