wiki:Nl:Help/Plugin/UtilsPlugin2

Some description links are missing.

Andere talen:

Invoegtoepassing -> UtilsPlugin2

/pluginicon/utilsplugin2.jar/images/utils.png Diverse programma's om uw leven eenvoudiger te maken.

UtilsPlugin2 is een collectie van handige gereedschappen.

Zij zijn beschikbaar via de menu's Bewerken, Meer gereedschappen, Gegevens en Selectie⤓ of met hun sneltoetsen voor het toetsenbord.

Bewerken

source:trunk/resources/images/copy.svg Tags kopiëren (en) Kopieer de tags van de momenteel geselecteerde objecten naar het klembord

Meer gereedschappen

source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/addintersect.png in OpenStreetMap Trac Knopen toevoegen bij kruisingen (en) Shift+I Voeg ontbrekende knopen toe op kruisingen van de geselecteerde wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/splitobject.png in OpenStreetMap Trac Object splitsen (en) Alt+X Splitst een object bij de geselecteerde knopen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/alignwaynodes.png in OpenStreetMap Trac Knopen van weg uitlijnen (en) Shift+L Lijnt knopen van een weg uit
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/symmetry.png in OpenStreetMap Trac Symmetrie (en) Alt+Shift+S Spiegelt geselecteerde knopen en wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/splitonintersections.png in OpenStreetMap Trac Aansluitende wegen splitsen (en) Ctrl+Alt+Shift+P Splitst aansluitende wegen op T-kruisingen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/ungluerelations.png in OpenStreetMap Trac Relatie losmaken (en) Alt+Shift+G Dupliceer knopen, wegen en relaties die worden gebruikt door meerdere relaties
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/replacegeometry.png in OpenStreetMap Trac Geometrie vervangen (en) Ctrl+Shift+G Vervangt de geometrie van de geselecteerde weg door een nieuwe
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/extnode.png in OpenStreetMap Trac Knoop extraheren (en) Alt+Shift+J Extraheert een knoop uit een weg
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/tagbuffer.png in OpenStreetMap Trac Tags kopiëren uit eerdere selectie (en) Shift+R Plakt tags uit eerdere geselecteerde objecten
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/sourcetag.png in OpenStreetMap Trac Brontag toevoegen (en) Ctrl+Alt+S Voegt de onthouden brontag toe
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/dumbutils/pasterelations.png in OpenStreetMap Trac Relaties plakken (en) Plakt leden van relaties uit objecten in de buffer op geselecteerde objecten
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/latlon.png in OpenStreetMap Trac Lat Lon-gereedschap (en) Ctrl+Shift+L Maakt geometrie door de lat lon-coördinaten in te voeren
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/circlearc.png in OpenStreetMap Trac Cirkelboog Shift+C Vereenvoudigt het tekenen van cirkelbogen.

Gegevens

source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/openurl.png in OpenStreetMap Trac Aangepaste URL openen (en) Shift+H Opent een aangepaste URL die is gespecificeerd in "Aangepaste URL selecteren"
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/openurl.png in OpenStreetMap Trac Aangepaste URL selecteren (en) Selecteert een aangepaste URL die zal worden gebruikt voor de actie "Aangepaste URL openen"
Meerdere objecten taggen (alfa) Crtl+T Bewerken van tags als in een werkblad (consequentie: tags worden niet vertaald)

Selectie

source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selectwaynodes.png in OpenStreetMap Trac Knopen van wegen selecteren Ctrl+Shift+N Selecteert alle knopen van de geselecteerde wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/adjnodes.png in OpenStreetMap Trac Naastgelegen knopen E Selecteert de naastgelegen knopen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/unsnodes.png in OpenStreetMap Trac Knopen deselecteren Shift+U Verwijdert alle knopen uit de selectie
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/midnodes.png in OpenStreetMap Trac Middelste knopen Alt+Shift+E Selecteert de knopen in het midden
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/adjways.png in OpenStreetMap Trac Naastgelegen wegen Shift+E Selecteert naastgelegen wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/adjwaysall.png in OpenStreetMap Trac Alle verbonden wegen Ctrl+Shift+E Selecteert alle verbonden wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/intway.png in OpenStreetMap Trac Kruisende wegen I Selecteert kruisende wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/intwayall.png in OpenStreetMap Trac Alle kruisende wegen Ctrl+NumPad* Selecteert alle kruisende wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selinside.png in OpenStreetMap Trac Alles binnen (en) Alt+Shift+I Selecteert alles binnen de geselecteerde polygonen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selmodnodes.png in OpenStreetMap Trac Selecteer laatst aangepaste knopen Shift+Z Selecteert de laatst aangepaste knopen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selmodways.png in OpenStreetMap Trac Selecteert laatst aangepaste wegen Alt+Shift+Z Selecteert de laatst aangepaste wegen
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/undoselection.png in OpenStreetMap Trac Selectie ongedaan maken Ctrl+Shift+Z Selecteert de laatst toegevoegde objecten of selectie uit de geschiedenis
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selecthighway.png in OpenStreetMap Trac Selecteer highway (en) Ctrl+Alt+W Selecteert highway voor de opgegeven naam/ref
source:applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/selboundary.png in OpenStreetMap Trac Begrenzing van gebied (en) Shift+/ Selecteert relatie of alle wegen die een grens vormen

De voorganger UtilsPlugin werd geïntegreerd in de bron van JOSM in 2011.

Zie ook


Terug naar Plug-in Help
terug naar Help

Last modified 5 weeks ago Last modified on 2020-05-28T11:48:57+02:00