wiki:Nl:Help/Action/SplitObject

Andere talen:

Invoegtoepassing -> UtilsPlugin2 -> Object splitsen

source:/osm/applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/splitobject.svg Toetsenbord sneltoets: Alt+X SplitObject in action

Splitst een object op geselecteerde knopen. Splitst een gebied, source:trunk/resources/images/data/closedway.svg gesloten weg en multipolygoon of source:trunk/resources/images/data/relation.svg grensrelatie in twee delen.

Afhankelijk van het type object, de onderliggende objecten en de gewenste uitkomst zijn verschillende selecties nodig. In alle gevallen erven beide gebieden alle tags en worden na de actie geselecteerd:

Gesloten weg

  • Met slechts twee knopen van de weg geselecteerd, die niet directe buren zijn, wordt de weg in twee gesloten wegen gesplitst met een rechte lijn tussen de geselecteerde knopen.
    • Als twee of meer gesloten wegen de geselecteerde knopen delen, dient aanvullend de gesloten weg te worden geselecteerd.
  • Met een niet-gesloten weg zonder tags geselecteerd, die zijn eindknopen deelt met de gesloten weg, wordt de gesloten weg gesplitst in twee gesloten wegen langs de niet-gesloten weg
    • Ook hier, als twee of meer de eindknopen van de niet-gesloten weg delen, dient de gesloten weg ook aanvullend te worden geselecteerd.

Relatie

Opmerking: Zorg er voor dat alle ouderrelaties van alle buitenste wegen, die gesplitst zullen worden, zijn gedownload.

Alle leden van de relatie moeten zijn gedownload om een relatie te kunnen splitsen. De relatie en een niet-gesloten weg zonder tags en waarvan de eindknopen een weg met een lid van de relatie delen en met de rol outer moeten zijn geselecteerd. Aanvullend is het voor de niet-gesloten weg niet toegestaan een lid met de rol inner te kruisen, noch om enige knoop met één ervan te delen.


Terug naar UtilsPlugin2 Help
Terug naar Help

Last modified 5 months ago Last modified on 2024-01-06T12:13:56+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.