wiki:Nl:Help/Menu/Selection

Hoofdmenu > Selectie

Standaard menu-items

source:trunk/images/selectall.svg Alles selecteren CTRL+A Selecteert alle objecten van de actieve laag (kan worden vervangen door het keuzevak "alle objecten" in menu Zoeken)
source:trunk/images/unselectall.svg Alles deselecteren Escape Heft de selectie van alle gegevens van de actieve laag op
source:trunk/images/way-select.svg Help/Action/SelectNonBranchingWaySequences Reeksen niet-aftakkende weg (en) Shift+W Selecteert reeksen van niet aftakkende weg Voorbeeld van gebruik: Selecteer een weg waterway=river, gebruik Reeksen niet-aftakkende weg, de gehele rivier met zijn verschillende enkele wegen wordt geselecteerd totdat het samenvoegt met een andere rivier.

Aanvullende menu-items

Dit menu kan worden uitgebreid door de plug-in UtilsPlugin2 te installeren.

U kunt ook een gebruikergedefinieerde selectie als knop toevoegen aan de Werkbalk. Bekijk voor meer informatie Werkbalk.


Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 11 months ago Last modified on 2018-04-06T18:36:09+02:00