wiki:Nl:Help/Menu/Selection

menu Selectie

Standaard menu-items

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/selectall.svg Alles selecteren CTRL₊A Selecteert alle objecten van de actieve laag (kan worden vervangen door het keuzevak "alle objecten" in menu Zoeken)
source:trunk/resources/images/unselectall.svg Alles deselecteren Escape Heft de selectie van alle gegevens van de actieve laag op
source:trunk/resources/images/invert_selection.svg Selectie omdraaien Draait de huidige selectie van de actieve laag om (alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/way-select.svg Reeksen niet-aftakkende weg Shift₊W Selecteert reeksen van niet aftakkende weg
Voorbeeld van gebruik: Selecteer een weg waterway=river, gebruik Reeksen niet-aftakkende weg, de gehele rivier met zijn verschillende enkele wegen wordt geselecteerd totdat het samenvoegt met een andere rivier.
source:trunk/resources/images/select_shared_children.svg Gedeelde kind-objecten (en) Gedeelde kind-objecten selecteren

Aanvullende menu-items

Dit menu kan worden uitgebreid door de plug-in source:osm//applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/utils.png UtilsPlugin2. Bekijk Selectie van UtilsPlugin2.

U kunt ook een gebruikergedefinieerde selectie als knop toevoegen aan de Werkbalk. Bekijk voor meer informatie hoofdwerkbalk.


Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 months ago Last modified on 2023-09-01T13:19:21+02:00