wiki:Nl:Help/Menu/Data

Hoofdmenu > Gegevens

Het menu Gegevens kan in het menu verschijnen als gastheer voor plug-ins. Het stelt hen in staat er hun eigen items en submenu's aan vast te maken.

Deze lijst zou niet volledig kunnen zijn. Mogelijke items zijn:

Pictogram Naam menu Sneltoets Plug-in
source:/osm/applications/editors/josm/plugins/OpeningHoursEditor/images/opening_hours.png Openingsuren bewerken Ctrl+Alt+Shift+O OpeningHoursEditor
source:/osm/applications/editors/josm/plugins/HouseNumberTaggingTool/images/home-icon32.png HouseNumberTaggingTool K House Number Tagging Tool
source:/osm/applications/editors/josm/plugins/reverter/images/revert-changeset.svg Wijzigingenset terugdraaien Ctrl+Shift+T Reverter
source:/osm/applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/openurl.png Aangepaste URL openen Shift+H source:/osm/applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/utils.png UtilsPlugin2
source:/osm/applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/openurl.png Aangepaste URL selecteren source:/osm/applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/utils.png UtilsPlugin2
Meerdere objecten taggen (alfa] Ctrl+T source:/osm/applications/editors/josm/plugins/utilsplugin2/images/utils.png UtilsPlugin2
/pluginicon/turnlanes-tagging.jar/images/turnlanes-tagging.png taggen Turn lanes - bewerker Alt+Shift+2 TurnLanes-tagging
/pluginicon/wikipedia.jar/images/dialogs/wikipedia.png Namen uit Wikipedia toevoegen /pluginicon/wikipedia.jar/images/dialogs/wikipedia.png Wikipedia
Wikidata ID's ophalen /pluginicon/wikipedia.jar/images/dialogs/wikipedia.png Wikipedia
Items van Wikidata zoeken /pluginicon/wikipedia.jar/images/dialogs/wikipedia.png Wikipedia
source:/osm/applications/editors/josm/plugins/buildings_tools/images/mapmode/building.png Grootte gebouwen instellen Ctrl+Alt+B gereedschap Buildings
source:/osm/applications/editors/josm/plugins/buildings_tools/images/mapmode/silo.png Vorm van gebouw instellen op cirkel Alt+Z gereedschap Buildings
source:/osm/applications/editors/josm/plugins/buildings_tools/images/mapmode/rectangular.png Vorm van gebouw instellen op rechthoek Alt+R gereedschap Buildings
source:/osm/applications/editors/josm/plugins/buildings_tools/images/mergeaddr.png Adrespunten samenvoegen gereedschap Buildings

Aanvullend zouden andere plug-ins hun eigen item rechtstreeks in het hoofdmenu kunnen plaatsen.


Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-08-04T14:26:19+02:00