wiki:Nl:Help/Menu/Tools

menu Gereedschappen

Het menu Gereedschappen biedt acties om objecten toe te voegen en de Selectie te bewerken uit de programmabron van JOSM. Gereedschappen van plug-ins zijn gewoonlijk te vinden in het menu Meer gereedschappen of in plaats daarvan in het menu Gegevens.

Items

Pictogram Naam Sneltoets Omschrijving
source:trunk/resources/images/mapmode/splitway.svg Weg splitsen P Splitst een weg op de geselecteerde knopen
source:trunk/resources/images/combineway.svg Wegen combineren C Combineer verschillende wegen naar één
source:trunk/resources/images/wayflip.svg Wegen omkeren R Draai de richting van alle geselecteerde wegen om
source:trunk/resources/images/simplify.svg Weg vereenvoudigen Shift+Y Verwijder knopen die niet nodig zijn uit de weg
source:trunk/resources/images/aligncircle.svg Knopen uitlijnen in een cirkel O Verplaats de geselecteerde knopen naar een cirkel
source:trunk/resources/images/alignline.svg Knopen uitlijnen L Verplaats de geselecteerde knopen naar een lijn
source:trunk/resources/images/distribute.svg Knopen gelijkmatig verdelen Shift₊B Verdeel de geselecteerde knopen op gelijke afstanden op een lijn
source:trunk/resources/images/ortho.svg Vorm loodrecht maken Q Verplaats knopen zodat ze allemaal hoeken van 90 of 180 graden hebben
source:trunk/resources/images/mirror.svg Spiegelen Shift+M Spiegel geselecteerde knopen en wegen (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/followline.svg Lijn volgen F Tekent een lijn door gedeelde knopen met een andere lijn (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/addnode.svg Knoop toevoegen … Shift+D Voeg een knoop toe door lengte- en breedtegraad in te voeren (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/movenode.svg Knoop verplaatsen … Verplaats een knoop door lengte- en breedtegraad in te voeren (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/aligncircle.svg Cirkel aanmaken Shift+O Maakt een cirkel uit drie geselecteerde knopen
source:trunk/resources/images/mergenodes.svg Knopen samenvoegen M Voegt de huidige geselecteerde knopen naar één knoop
source:trunk/resources/images/joinnodeway.svg Koppel knoop aan weg J Koppelt een knoop aan het dichtstbijzijnde wegsegment
source:trunk/resources/images/movenodeontoway.svg Verplaats knoop naar weg N Verplaatst een knoop naar het dichtstbijzijnde wegsegment
source:trunk/resources/images/unjoinnodeway.svg Knoop losmaken van weg Alt+J Ontkoppelt geselecteerde knopen van de weg waartoe zij momenteel behoren
source:trunk/resources/images/unglueways.svg Wegen losmaken G Dupliceer de knopen die worden gebruikt door meerdere wegen
source:trunk/resources/images/joinareas.svg Overlappende gebieden samenvoegen Shift+J Voeg gebieden die elkaar overlappen samen
source:trunk/resources/images/multipoly_create.svg Multipolygoon aanmaken Ctrl+B Multipolygoon maken
source:trunk/resources/images/multipoly_update.svg Multipolygoon bijwerken Ctrl+Shift+B Verplaats tags van buitenste rand naar de multipolygoon

Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 months ago Last modified on 2023-06-26T09:43:46+02:00