wiki:Nl:Help/Menu/Tools

Hoofdmenu > Gereedschappen

Standaard menuitems

Pictogram Naam Sneltoets Omschrijving
source:trunk/images/splitway.png Weg splitsen P Splits een weg op de geselecteerde knoop
source:trunk/images/combineway.png Wegen combineren C Combineer verschillende wegen naar één
source:trunk/images/wayflip.png Wegen omkeren R Draai de richting van alle geselecteerde wegen om
source:trunk/images/simplify.png Weg vereenvoudigen Shift+Y Verwijder knopen die niet nodig zijn uit de weg
source:trunk/images/aligncircle.svg Knopen uitlijnen in een cirkel O Verplaats de geselecteerde knopen naar een cirkel
source:trunk/images/alignline.svg Knopen uitlijnen L Verplaats de geselecteerde knopen naar een lijn
source:trunk/images/distribute.png Knopen gelijkmatig verdelen Shift+B Verdeel de geselecteerde knopen op gelijke afstanden op een lijn
source:trunk/images/ortho.svg Vorm loodrecht maken Q Verplaats knopen zodat ze allemaal hoeken van 90 of 180 graden hebben
source:trunk/images/mirror.svg Spiegelen Shift+M Spiegel geselecteerde knopen en wegen (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/followline.svg Lijn volgen F Tekent een lijn door gedeelde knopen met een andere lijn (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/addnode.svg Knoop toevoegen ... Shift+D Voeg een knoop toe door lengte- en breedtegraad in te voeren (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/movenode.png Knoop verplaatsen ... Verplaats een knoop door lengte- en breedtegraad in te voeren (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/aligncircle.svg Cirkel aanmaken Shift+O Maakt een cirkel uit drie geselecteerde knopen
source:trunk/images/mergenodes.svg Knopen samenvoegen M Voegt de huidige geselecteerde knopen naar één knoop
source:trunk/images/joinnodeway.png Koppel knoop aan weg J Koppelt een knoop aan het dichtstbijzijnde wegsegment
source:trunk/images/movenodeontoway.png Verplaats knoop naar weg Verplaatst een knoop naar het dichtstbijzijnde wegsegment
source:trunk/images/unjoinnodeway.svg Knoop losmaken van weg (en) Alt+J Ontkoppelt een knoop van een weg
source:trunk/images/unglueways.png Wegen losmaken G Dupliceer de knopen die worden gebruikt door meerdere wegen
source:trunk/images/joinareas.svg Overlappende gebieden samenvoegen Shift+J Voeg gebieden die elkaar overlappen samen
source:trunk/images/multipoly_create.svg Multipolygoon aanmaken Ctrl+B Multipolygoon maken
source:trunk/images/multipoly_create.svg Multipolygoon bijwerken Ctrl+Shift+B Verplaats tags van buitenste rand naar de multipolygoon

Aanvullende menuitems


Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 10 months ago Last modified on 2018-04-19T18:38:13+02:00