wiki:Nl:Help/Action/OrthogonalizeShape

Gereedschappen > Vorm loodrecht maken

source:trunk/resources/images/ortho.svg Toetsenbord sneltoets: Q

Verplaats knopen zodat alle hoeken 90 of 180 graden zijn.

Met één of meer wegen geselecteerd zal de vorm zo worden aangepast dat alle hoeken 90 of 180 graden zullen zijn.

source:trunk/resources/images/misc/error.svg Wees voorzichtig bij het gebruiken van deze mogelijkheid, bijv. op gebouwen. Veel gebouwen zijn in de realiteit niet loodrecht.

Geval voor eenvoudig gebruik

Selecteer elke weg afzonderlijk of verscheidene wegen tegelijk en druk op Q. Dit zal elke afzonderlijke weg op zichzelf loodrecht maken. Wegen met minimaal 2 gedeelde knopen die samen werden geselecteerd werden ook samen loodrecht gemaakt.

Twee knopen gebruiken voor uitlijning

U kunt twee aanvullende knopen selecteren. Dan zullen segmenten worden uitgelijnd ten opzichte van deze knopen.

https://github.com/mapbox/mapping/wiki/Mapping%20Common%20Features#buildings https://github.com/mapbox/mapping/issues/162

Complexe gebouwen

  • splits gebouwen tijdelijk met P Weg splitsen
  • maak delen van een gebouw loodrecht op de gewone manier
  • verbindt de gesplitste delen weer met elkaar met behulp van C Wegen combineren

https://github.com/mapbox/mapping/wiki/Mapping%20Common%20Features#buildings https://github.com/mapbox/mapping/issues/162

Loodrecht maken van een deel van een gebouw zonder het te splitsen, selecteer eenvoudigweg de gewenste knopen. Onthoud dat de volgorde van het selecteren van de knopen er hier wel toe doet, dus selecteren via bijvoorbeeld een rechthoek zal gewoonlijk niet werken.

=

Verplaatsen van geselecteerde knopen ongedaan maken

Selecteer de knopen die u ongedaan wilt maken, druk dan op Shift+Q en de geselecteerde knopen zullen worden teruggeplaatst op hun originele plek.

Loodrecht maken is niet Draaien

Vóór (merk de kleine uittrekking op, meerdere keren kleiner dan ander deel)

Na Loodrecht maken (dimensies/lengte zijn in het geheel niet behouden):

Voor draaien, zie: Help#Rotatie.


Terug naar menu Gereedschappen
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-11-12T19:08:51+01:00