wiki:Nl:Help/Action/CombineWay

Gereedschappen > Wegen combineren

source:trunk/resources/images/combineway.svg Toetsenbord sneltoets: C

Combineer verschillende geselecteerde wegen naar één.

  • De volgorde van selecteren is van belang, omdat de gemaakte weg het object-ID en de objectgeschiedenis van de eerste geselecteerde weg met een positieve ID zal behouden.
  • De wegen moeten met elkaar verbonden zijn aan hun eindknopen en één lijn vormen, anders zal JOSM een informatie-waarschuwing (zie hieronder) geven en de actie weigeren.
  • Alle tags met één enkele waarde en alle leden van de relatie uit alle wegen worden toegevoegd en het dialoogvenster Tags/Leden conflict zal openen als handmatige beslissingen nodig zijn. In de normale gebruikersmodus zal het aanvullend waarschuwen voor het toevoegen van een tag of lid die de wegen niet gemeenschappelijk hebben.

Notificatie

refuse combine warning screenshot Als de geselecteerde wegen niet zijn verbonden met hun eindknopen en/of niet één enkele lijn vormen, wordt een notificatie weergegeven met de volgende inhoud:

Kon wegen niet combineren
(Zij konden niet worden samengevoegd tot één enkele lijn met knopen)

Bevestiging combineren

Opmerking: De volgende waarschuwingen worden niet weergegeven in modus Expert.

Tag

Als er een verschil is in tags of conflicterende tagcombinaties, presenteert JOSM de volgende waarschuwing en vraagt bevestiging.

De waarschuwing vermeldt elke conflicterende sleutel met zijn waarden tussen haken en biedt twee opties om deze waarschuwing in de toekomst te verbergen. Kiezen voor "Nee" zal de gehele actie annuleren.

confimation tag warning screenshot

Relatie

Als er een verschil is in leden of rollen van een relatie, presenteert JOSM de volgende waarschuwing en vraagt bevestiging.

De waarschuwing vermeldt elke betrokken relatie met zijn naam, het aantal leden en of het niet volledig is gedownload tussen haken en biedt twee opties om deze waarschuwing in de toekomst te verbergen. Kiezen voor "Nee" zal de gehele actie annuleren.

confirmation relation warning screenshot

Dialoogvenster Tags direction Conflict

Wanneer wegen zijn gecombineerd en een ervan moet van richting worden veranderd, als er op deze weg kindknopen zijn met stop, voorrang geven of tekens met verkeerssignalen (met sleutels *:direction): geeft JOSM een bericht weer en stelt voor om de waarde forward/backward aan te passen (vanaf r17289).

Dialoogvenster Tags/Leden Conflict

Als er enige conflicterende tagwaarde is, lid of rol waar JOSM geen oplossing voor kan vinden, zal het dialoogvenster Tags/Leden conflicten openen om het conflict handmatig op te lossen.

Het dialoogvenster is opgedeeld in twee delen waarbij het bovenste gedeelte voor tags is en het onderste gedeelte voor leden en rollen.

Tags/Membership conflict dialog screenshot

Tags

TagsMembership conflict all tags screenshot

Filteren

Bovenin staan twee keuzevakken om de tags te filteren:

  • Alleen tags met conflicten weergeven is standaard geselecteerd om alleen de tags weer tegen die niet gemeenschappelijk zijn. Deselecteren zal alle tags weergeven.
  • Alleen tags met meerdere waarden weergeven geeft alleen de tags weer met conflicten in waarden

Achtergrondkleur

Aanvullend geeft de achtergrondkleur de conflicten aan:

wit - gemeenschappelijke tag (geen conflict)
groen - conflict enkele waarde
red - conflict meerdere waarden

Kolom Waarde

Met de keuzemenu's in de kolom Waarde kunt u de conflicten oplossen en tags verwijderen. De opties zijn:

  • alle enkele waarden van de verschillende wegen
  • none - de sleutel zal worden verwijderd
  • all - alle waarden worden gebruikt voor een sleutel, gescheiden door een puntkomma

Als de sleutel een kwantiteit weergeeft, zoals capacity=*, capacity:*=* of step_count=* is er nog een extra optie:

  • sum - somt alle numerieke waarden van de geselecteerde objecten op

Leden en rollen

TagsMembership conflict lower part screenshot

Leden

Met de twee kolommen aan de rechterkant, Behouden en Verwijderen, kan de beslissing over het lidmaatschap worden gemaakt.

Achtergrondkleur

De achtergrondkleuren zijn:

grijs - lid verwijderen, verwijder object uit relatie
groen - lid behouden
rood - onbepaald, moet handmatig worden ingesteld

Rollen

Rollen kunnen worden gewijzigd door het item in de kolom te bewerken of met het tekstvak Rol onder de lijst met leden.

Tag gewijzigde relaties

Op de onderste regel staan een tekstvak Tag gewijzigde relatie met en een tekstvak voor Sleutel en Waarde om een tag toe te voegen aan alle gewijzigde relaties door het vak te selecteren en een combinatie sleutel-waarde in te voeren.

Zie ook


Terug naar menu Gereedschappen
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-12-03T14:13:38+01:00