wiki:Nl:Help/Action/SplitWay

Gereedschappen > Weg splitsen

source:/trunk/images/splitway.png Toetsenbord sneltoets: P

Splits een weg op de geselecteerde knopen.

Als een knoop slechts deel uitmaakt van één weg dan hoeft u slechts de knoop te selecteren vóórdat u het gereedschap 'Weg splitsen' gebruikt. Als de knoop wordt gedeeld door twee of meer wegen dan moet u zowel de knoop als de weg selecteren die u wilt splitsen.

Alle knopen moeten deel uitmaken van dezelfde weg. Indien een weg ook geselecteerd is, moet die weg alle geselecteerde knopen bevatten.

Hoe het gereedschap Weg splitsen werkt is afhankelijk van wat er is geselecteerd.

1. Eén of meerdere KNOPEN (en, optioneel, ook een weg) geselecteerd:

De weg wordt gespitst op de geselecteerde kn(o)op(en) in doorlopende wegen. Indien u slechts één knoop selecteert dan zal de weg worden gesplitst in twee wegen, indien u twee knopen selecteert, zal de weg worden gesplitst in drie wegen, etc. Indien het origineel één of meer delen bevat die niet bereikbaar zijn vanuit een van de knopen, dan vormen zij een extra nieuwe weg. Indien er geen bestaande knoop is op het punt waar u de weg wilt splitsen, en kunt u eerst een knoop toevoegen met behulp van het gereedschap modus Knoop tekenen.

Voorbeelden (getallen zijn niet-geselecteerde knopen, letters zijn geselecteerde knopen):

1---A---2 wordt twee wegen: 1---A en A---2

1---A---2---B---3 wordt drie wegen:  1---A en A---2---B en B---3

1---A---2 3---4 wordt drie wegen: 1---A en A---2 en 3---4 

  2                  2
  |                  |
1---A---3 wordt drie wegen: 1---A en A en A---3

Deze functie zal resulteren in ten minste twee wegen, tenzij de geselecteerde knoop aan het einde van de weg staan EN de weg doorloopt, wat zal leiden tot een foutbericht.

Oude object-ID gebruiken

Sinds r8886 zal JOSM, bij het splitsen van een weg, het bestaande ID van de weg voor het langste nieuwe segment gebruiken (langste betekent met de meeste knopen). Op deze manier zal het langste gedeelte de geschiedenis van het object behouden en is het gemakkelijker te begrijpen, als iemand slechts een kort gedeelte van een lange weg splitst. Als modus Expert is ingeschakeld zal een pop-up verschijnen waar u kunt kiezen welk segment het oude object-ID zou moeten gebruiken. Standaard is het langste segment al geselecteerd in dit venster.

Uitgebreide voorkeuren

Eigenschap Standaard Uitleg
message.way.split.segment-selection-dialog Ingesteld op true, om het dialoogvenster ID opnieuw gebruiken weer te geven als u eenmaal "Niet opnieuw weergeven" hebt gekozen.

Zie ook


Terug naar menu Gereedschappen
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2016-03-14T11:13:33+01:00