wiki:Nl:Help/Action/SplitWay

Gereedschappen > Weg splitsen

source:trunk/resources/images/mapmode/splitway.svg Toetsenbord sneltoets: P

Splits een weg op de geselecteerde knopen. De source:trunk/resources/images/data/way.svg weg wordt gesplitst op de geselecteerde source:trunk/resources/images/data/node.svg knopen in doorlopende wegen die later allemaal geselecteerd zullen worden.

  • Als alle knopen slechts deel uitmaken van één weg hoeft u alleen maar de knopen te selecteren voordat u Wegen splitsen gebruikt.
  • Als alle knopen worden gedeeld door twee of meer wegen dient u zowel de knopen als de weg te selecteren die u wilt splitsen.
  • Minstens twee knopen moeten zijn geselecteerd om een source:trunk/resources/images/data/closedway.svg gesloten weg te kunnen splitsen.

Weg splitsen zal resulteren in tenminste twee wegen, anders zal een foutbericht (zie hieronder) worden weergegeven.

Gedetailleerd voorbeeld

Als u slechts één knoop selecteert zal de weg worden gesplitst in twee wegen.
Als u twee knopen selecteert zal de weg worden gesplitst in drie wegen, etc.
Als de originele één of meer delen bevatte die niet te bereiken waren vanuit één van de knopen, vormen zij een extra nieuwe weg.
Als er geen bestaande knoop is op het punt waar u de weg wilt splitsen, kunt u eerst een nieuwe knoop toevoegen met de modus Knoop tekenen.

Notificaties

Als de selectie geen Wegen splitsen nodig heeft, zullen de volgende berichten voor notificatie worden weergegeven, als:

  • alle geselecteerde knopen gedeelde knopen van meerdere wegen zijn

Er is meer dan één weg die de knoop gebruikt die u selecteerde. Selecteer de weg ook.


  • niet alle geselecteerde knopen maken deel uit van dezelfde weg:
    of
  • de geselecteerde weg bevat niet alle geselecteerde knopen:

De geselecteerde knopen delen niet dezelfde weg

  • alle geselecteerde knopen zijn alleen eindknopen

De weg kan niet worden gesplitst op de geselecteerde knopen (Hint: Selecteer knopen in het midden van de weg.)


  • slechts één knoop van een gesloten weg is geselecteerd

U moet twee of meer knopen selecteren om een gesloten weg te splitsen.

Oude object-ID gebruiken

Vanaf r8886 zal JOSM, bij het splitsen van een weg, het bestaande ID van de weg voor het langste nieuwe segment gebruiken (langste betekent met de meeste knopen). Op deze manier zal het langste gedeelte de geschiedenis van het object behouden en is het gemakkelijker te begrijpen, als iemand slechts een kort gedeelte van een lange weg splitst. Als modus Expert is ingeschakeld zal een pop-up verschijnen waar u kunt kiezen welk segment het oude object-ID zou moeten gebruiken. Het geselecteerde segment wordt aanvullend geaccentueerd in de kaartweergave. Standaard is het langste segment al geselecteerd in dit venster.

Gevorderde voorkeuren

Eigenschap Standaard Uitleg
message.way.split.segment-selection-dialog true Ingesteld op false zal het dialoogvenster ID opnieuw gebruiken niet meer weergeven. De opties Niet opnieuw weergeven… in het dialoogvenster zouden het in kunnen stellen op false.

Zie ook


Terug naar menu Gereedschappen
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 months ago Last modified on 2023-06-26T09:42:37+02:00