wiki:Fi:Help/Menu/Tools

Päävalikko > Työkalut

Työkaluvalikon vakiosisältö

source:trunk/resources/images/splitway.png Katkaise polku P Katkaise polku valitun pisteen kohdalta
source:trunk/resources/images/combineway.svg Yhdistä polkuja C Yhdistä polut yhdeksi (Combine)
source:trunk/resources/images/wayflip.png Käännä polut R Käännä valitun tien suunta (Reverse)
source:trunk/resources/images/simplify.png Yksinkertaista polku Shift+Y Poista tarpeettomat solmut polulta/tieltä
source:trunk/resources/images/aligncircle.svg Aseta solmut ympyräkehälle O Siirrä valitut solmut ympyrämuotoon
source:trunk/resources/images/alignline.svg Aseta solmut suoralle L Siirrä valitut solmut viivalle (Line)
source:trunk/resources/images/distribute.png Aseta solmut tasavälein B Jaa valitut solmut tasaisin välein viivalle
source:trunk/resources/images/ortho.svg Suorakulmaista muoto Q Siirä solmut, että kaikki kulmat ovat 90 tai 180 astetta
source:trunk/resources/images/mirror.svg Peilaa Shift+M Peilaa (käännä) valitut solmut ja tiet
source:trunk/resources/images/followline.svg Seuraa viivaa F Continues drawing a line that shares nodes with another line
source:trunk/resources/images/addnode.svg Lisää solmu ... Shift+D Lisää solmu käyttäen maantieteellisiä koordinaatteja
source:trunk/resources/images/movenode.png Siirrä piste ... Siirrä piste käyttäen maantieteellisiä koordinaatteja
source:trunk/resources/images/createcircle.png Luo ympyrä Shift+O Luo ympyrä kolmen valitun pisteen kautta
source:trunk/resources/images/mergenodes.svg Yhdistä pisteet M Yhdistä valitut pisteet yhdeksi pisteeksi
source:trunk/resources/images/joinnodeway.svg Yhdistä piste polkuun J Yhdistä piste lähimpään tiesegmenttiin (Join)
source:trunk/resources/images/unglueways.png Erota polut G Kaksinkertaista ja erota solmut, jotka ovat kuuluneet moneen tiehen
source:trunk/resources/images/joinareas.svg Yhdistä päällekkäiset alueet Shift+J Yhdistä alueet, jotka peittävät toisiaan
source:trunk/resources/images/multipoly_create.svg Luo monikulmio Shift+A Create multipolygon

Additional menu entries


Paluu Josm:n ohjesivulle

Last modified 4 months ago Last modified on 2020-03-10T18:36:13+01:00