wiki:Pl:Help/Menu/Tools

Główne menu > Narzędzia

Standardowe pozycje menu

source:trunk/resources/images/splitway.svg Przetnij drogę P Przecina drogę w zaznaczonym węźle
source:trunk/resources/images/combineway.svg Połącz drogi C Łączy kilka dróg w jedną
source:trunk/resources/images/wayflip.svg Odwróć kierunek dróg R Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny
source:trunk/resources/images/simplify.svg Uprość drogę Shift+Y Usuwa zbędne węzły z drogi
source:trunk/resources/images/aligncircle.svg Wyrównaj węzły na kole O Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło
source:trunk/resources/images/alignline.svg Wyrównaj węzły wzdłuż prostej L Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii
source:trunk/resources/images/distribute.svg Rozmieść węzły Shift+B Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii
source:trunk/resources/images/ortho.svg Korekta prostopadłości Q Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
source:trunk/resources/images/mirror.svg Odbicie lustrzane Shift+M Odwraca zaznoczone węzły i drogi (tylko w [ExpertMode trybie eksperta])
source:trunk/resources/images/followline.svg Podążaj za linią F Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią (tylko w [ExpertMode trybie eksperta])
source:trunk/resources/images/addnode.svg Dodaj węzeł ... Shift+D Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną (tylko w [ExpertMode trybie eksperta])
source:trunk/resources/images/movenode.svg Przesuń węzeł ... Przesuń węzeł podając długość i szerokość geograficzną (tylko w [ExpertMode trybie eksperta])
source:trunk/resources/images/createcircle.png Utwórz okrąg Shift+O Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów
source:trunk/resources/images/mergenodes.svg Połącz węzły M Scala wybrane węzły z najstarszym
source:trunk/resources/images/joinnodeway.svg Połącz węzły z droga J Łączy węzeł z najbliższym fragmentem drogi
source:trunk/resources/images/unglueways.svg Rozdziel drogi G Duplikuje węzeł używany przez różne drogi
source:trunk/resources/images/joinareas.svg Połącz nakładające się obszary Shift+J Łączy obszary które nakładają się na siebie
source:trunk/resources/images/multipoly_create.svg Utwórz wielokąt złożony Ctrl+Alt+A Tworzy wielokąt złożony

Dodatkowe pozycje menu


Back to Main Help

Last modified 12 months ago Last modified on 2020-03-10T18:44:01+01:00