wiki:Nl:Help/Action/UnJoinNodeWay

Andere talen:

Gereedschappen > Knoop losmaken van weg

source:trunk/resources/images/unjoinnodeway.svg Toetsenbord sneltoets: Alt+J

Geselecteerde knopen losmaken van een weg waartoe zij momenteel behoren.

De geometrie van de weg wijzigt en de knopen blijven op hun positie.
Deze actie probeert een actie uit te voeren door de juiste weg te zoeken om de knopen te verwijderen en onmogelijke selecties uit te sluiten, maar soms is dat niet mogelijk.

Opmerking: Wees voorzichtig met onderliggende relaties, omdat deze actie niet waarschuwt over mogelijk beïnvloede relaties, zie #20837.

Notificaties

Minstens één knoopdeel van een weg moet zijn geselecteerd, anders wordt de volgende notificatie weergegeven:

Selecteer tenminste één knoop om te worden losgemaakt.

Als geselecteerde knopen werden genegeerd door deze actie, wordt de volgende notificatie weergegeven:

Sommige niet relevante knopen werden uit de selectie verwijderd.
 • Indien geen van toepasselijke weg werd gevonden voor de geselecteerde knopen, wordt de volgende notificatie weergegeven:
  Geselecteerde kno(o)p(en) kunnen nergens van worden losgemaakt.
  
 • Als de weg, na afloop, zou bestaan uit minder dan twee knopen, is deze actie onmogelijk omdat wegen uit tenminste twee knopen moeten bestaan. Daarom wordt in deze situatie deze actie geweigerd en wordt de volgende notificatie weergegeven:
  De betrokken weg zou verdwijnen na het losmaken van de geselecteerde kno(o)p(en).
  
 • Als tenminste één geselecteerde knoop deel uitmaakt van meer dan één weg met tenminste drie knopen, moet aanvullend de doelweg worden geselecteerd. De volgende notificatie wordt weergegeven:
  Er zijn meer dan één weg die de geselecteerde kno(o)p(en) gebruiken.
  Selecteer ook de weg.
  

Zie ook


Terug naar UtilsPlugin2 Help
Terug naar menu Gereedschappen
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-06-23T13:59:26+02:00