wiki:Nl:Help/Action/FollowLine

Gereedschappen > Lijn volgen

source:trunk/resources/images/followline.svg Sneltoets toetsenbord: F

In de modus Tekenen trekt de actie Lijn volgen de nieuwe weg door langs de knopen van een bestaande weg. De nieuwe weg overlapt de bestaande weg.

De actie Lijn volgen richt zich op hen die twee of meer lijnen willen tekenen die aan elkaar gerelateerd zijn, maar verschillende informatie bevatten. Bijvoorbeeld administratieve grenzen die voor gedeelten optreden als grenzen voor landgebruik.

Opmerking: Relaties (speciaal multipolygonen) maken het mogelijk te voorkomen dat wegen elkaar overlappen.
Overlappen is niettegenstaande dat in de praktijk geaccepteerd, omdat het meestal eenvoudiger te bewerken is. Maar onthoud goed dat overlappen niet altijd de juiste methode is (bijv. voor grenzen is het beter om echte segmenten te gebruiken in relaties).

Gebruik

Verleng handmatig de nieuwe lijn met ten minste twee opeenvolgende knopen van de lijn die moet worden gevolgd.

Druk dan zo vaak als nodig is op F (of houdt die ingedrukt). De nieuwe lijn wordt automatisch punt voor punt verlengd langs het pad van de bestaande lijn.

Indien de nieuwe lijn een andere weg zou moeten volgen (na een kruising of aan het einde van de hulplijn), verleng het dan eenvoudigweg hand,matig tot er een andere lijn is om te volgen.

Het resultaat: veel tijd bespaard en geen overgeslagen of verkeerd geplaatste knopen!

Zie ook


Terug naar menu Gereedschappen
Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-08-25T11:26:43+02:00