wiki:Nl:Help/Action/AlignInCircle

Gereedschappen > Knopen uitlijnen in een cirkel

source:trunk/resources/images/aligncircle.svg Toetsenbord sneltoets: O

Verplaats de geselecteerde knopen naar een gewone polygoon.
Er moeten minstens vier knopen of een gesloten weg met in elk geval vier knopen geselecteerd zijn voor het standaard gedrag.

Er zijn ook enkele speciale mogelijkheden:

  • Als een knoop, deel van een weg, en deze weg zijn geselecteerd, dan maken zij een normale veelhoek
  • Als één gesloten weg en één afzonderlijke knoop zijn geselecteerd, stel het midden dan in op de positie van die knoop.
  • Als één knoop meer, deel van de weg, is geselecteerd, stel de radius dan gelijk aan de afstand tussen de twee geselecteerde knopen.
  • Als meerdere wegen zijn geselecteerd en zij zijn verbonden om een cirkel te vormen, lijn de knopen dan uit door eerst een gemiddeld middelpunt te berekenen en door de relatieve hoeken van de onderlinge verbindingen te behouden (bijv. van wegen die verbonden zijn met een rotonde) bij het optimaliseren van de straal, en de andere knopen in elke boog opnieuw te verdelen.
  • Als meerdere wegen zijn geselecteerd en zij zijn niet verbonden om een cirkel te vormen, zal van elke van de geselecteerde gesloten wegen een cirkel worden gemaakt.

Zie ook


Terug naar menu Gereedschappen
Terug naar Help

Last modified 18 months ago Last modified on 2022-12-31T15:56:16+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.