wiki:Nl:Help/Action/SimplifyWay

Gereedschappen > Weg vereenvoudigen

source:trunk/resources/images/simplify.svg Toetsenbord sneltoets: Shift+Y

Verklein het aantal knopen in een weg, maar behoud de algemene vorm.

Details voor de implementatie

Na vereenvoudiging zullen alle verwijderde knopen dichter bij dan de in de pop-up gespecificeerde afstand (bijv. 3 m) vanaf de vereenvoudigde weg liggen. Met andere woorden: de oude en de nieuwe weg zullen niet verder van elkaar verwijderd zijn dan 3 m.

Het programma gebruikt het algoritme Ramer–Douglas–Peucker voor vereenvoudiging van wegen, maar zorgt er voor dat getagde knopen en knopen met meer dan één ouder niet worden verwijderd.

Zie ook

  • /pluginicon/SimplifyArea.jar/images/preferences/simplifyArea.png plug-in SimplifyArea - ondanks zijn naam vereenvoudigt hij ook wegen. Gebruikt een ander algoritme en heeft meer parameters om fijner af te stemmen. In het bijzonder voor de knopen A, B, C wordt de knoop B niet verwijderd tenzij
    • het gebied van de driehoek ABC minder is dan 5 m²
    • de afstand van B tot de lijn AC is minder dan 3 m
    • de hoek ABC wijkt niet meer dan 10° af van 180°
  • source:trunk/resources/images/distribute.svg Knopen verdelen

Terug naar menu Gereedschappen
Terug naar hoofdenu
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-12-03T14:17:50+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.