wiki:Nl:Help/Action/UpdateMultipolygon

The targets Membership; Roles and MultipolySingleOuterAndInner do not exist in the corresponding pages

Andere talen:

Gereedschappen > Multipolygoon bijwerken

source:trunk/resources/images/multipoly_update.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+Shift+B

Dit gereedschap werkt snel een source:trunk/resources/images/data/multipolygon.svg multipolygoon, een van de meest voorkomende source:trunk/resources/images/data/relation.svg relaties, bij.

De feitelijke uitkomst van de actie is afhankelijk van de geselecteerde source:trunk/resources/images/data/way.svg wegen en relaties:

  • Als alleen wegen zonder leden van een multipolygoon is geselecteerd, de actie is identiek aan source:trunk/resources/images/multipoly_create.svg Multipolygoon maken.
  • Als een geselecteerde weg lid is van een multipolygoon of, aanvullend aan wegen, een relatie multipolygoon is geselecteerd, wordt de bestaande relatie bijgewerkt door de meeste tags vanaf de wegen naar de relatie te verplaatsen en de resterende wegen toegevoegd met toepasselijke rollen: outer en inner.
  • Als een weg identieke tags heeft als de relatie, zal worden aangenomen dat dit een oude stijl multipolygoon is en de tags zullen worden verwijderd van de weg, ongeacht of diens rol inner of outer is.

Voorbeelden

Een nieuwe binnenste ring toevoegen

  1. Selecteer een relatie en nieuwe leden die een multipolygoon gaan vormen
  2. activeer een gereedschap

Een multipolygoon zal worden bijgewerkt met een nieuwe binnenste ring. In het voorbeeld hieronder hergebruiken we een oude relatie.

gifify -o multipolygon_updated_with_2inner.gif multipolygon_updated_with_2inner.mp4

Gevorderde voorkeuren

Dezelfde voorkeuren als source:trunk/resources/images/multipoly_create.svg Multipolygoon maken beïnvloeden deze actie.

Zie ook


Terug naar menu Gereedschappen
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 20 months ago Last modified on 2022-09-15T12:14:40+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.