wiki:Nl:Help/Action/MergeNodes

The example screenshots need to be retaken with bigger node render setting.

Gereedschappen > Knopen samenvoegen

source:trunk/resources/images/mergenodes.svg Toetsenbord sneltoets: M

Knopen samenvoegen tot de oudste knoop.

  • De volgorde van selecteren is van belang, omdat de resterende doelknoop de positie van de laatst geselecteerde knoop zal behouden.
  • De object-ID en de objectgeschiedenis van de oudste knoop met ten minste één ouder wordt behouden. Als er geen ouder bestaat, wordt de oudste knoop met de laagste, positieve ID gebruikt (zie #17866).
  • Wegen zullen stilletjes worden verwijderd als het nummer van hun kindknoop daalt onder twee, zie hieronder.
  • Alle tags met één enkele waarde en alle leden van de relatie uit alle wegen worden toegevoegd en het dialoogvenster Tags/Leden conflict zal openen als handmatige beslissingen nodig zijn. In de normale gebruikersmodus zal het aanvullend waarschuwen voor het toevoegen van een tag of lid die de wegen niet gemeenschappelijk hebben.

Kan niet samenvoegen omdat de weg nog in gebruik is

De knopen die u samenvoegt kunnen deel uitmaken van wegen. Als u ze samenvoegt dan zouden de parent(=ouders)-wegen één of meer van hun knopen kunnen verliezen. In sommige gevallen zou het aantal overgebleven knopen in die wegen kunnen teruglopen onder twee. Wegen met minder dan twee knopen hebben geen zin en JOSM zal proberen ze te verwijderen.

Echter, in sommige gevallen zou een weg die moet worden verwijderd nog steeds in gebruik kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat een relatie er naar verwijst. JOSM breekt in deze gevallen het samenvoegen van knopen af. In plaats daarvan geeft het de volgende waarschuwing weer:

Klik op Samenvoegen afbreken om het dialoogvenster te sluiten. De geselecteerde knopen worden niet samengevoegd.

Doelpositie is afhankelijk van de laatste selectie en de uitgebreide instellingen

Uitgebreide voorkeuren

Eén van de 3 modi kan worden ingesteld in de uitgebreide voorkeuren met de sleutel merge-nodes.mode:

Instelling modus Beschrijving
merge-nodes.mode=0 standaard en eenvoudig: laatst geselecteerde knoop zal worden gebruikt als positie voor de resulterende knoop.
merge-nodes.mode=1 voor gemiddelde locaties van alle geselecteerde knopen.
merge-nodes.mode=2 gewogen gemiddelde waarbij dichtbij gelegen knopen minder gewicht hebben dan verder gelegen.

Vóór samenvoegen (initiële status):

  • Na samenvoegen met merge-nodes.mode=0 (laatst geselecteerde knoop is belangrijk):

(één van 9 posities, afhankelijk van de laatste knoop in de selectie)

  • Na samenvoegen met merge-nodes.mode=1 (zonder gewicht):

  • Na samenvoegen met merge-nodes.mode=2 (gewogen gemiddelde):

Zie ook


Terug naar menu Gereedschappen
Terug naar Help

Last modified 18 months ago Last modified on 2022-12-29T15:54:02+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.