wiki:Nl:Help/Menu/Help

Hoofdmenu > Help

Het menu Help heeft de volgende items:

source:/trunk/images/dialogs/search.png items menu Zoeken Ctrl+Space Opent een venster waar u kunt zoeken naar items van de menu's van JOSM en zijn plug-ins
source:/trunk/images/clock.png Statusrapport tonen Geeft het statusrapport weer met handige informatie, voornamelijk voor ontwikkelaars
source:/trunk/images/bug.png Probleem rapporteren Maakt een nieuw, vooraf ingevuld, ticket
source:/trunk/images/help.svg Help F1 zie hieronder Geeft de startpagina van de Help weer
source:/trunk/images/logo_32x32x8.png Over JOSM... Shift+F1 Geeft het venster Over JOSM... weer met informatie over Info, Readme, Revisie, Bijdragen, Licentie en Plug-ins

Het systeem Help kan op drie manieren worden bereikt:

  1. Met de toets F1. Het voert het Helponderwerp uit voor het schermelement waar de muisaanwijzer momenteel staat. Als dat element nog geen eigen Helponderwerp heeft, dan wordt het verzoek doorgegeven aan het omliggende element. Tenslotte zou dit kunnen zijn de pagina's Kaartweergave of Help als laatste toevluchtsoorden.
  2. Met het pictogram source:/trunk/images/help.svg uit een dialoogvenster. Elk pictogram heeft zijn eigen helponderwerp dus hoeven verzoeken niet te worden doorgegeven.
  3. Met het menu Help dat altijd doorgaat naar de Help.

Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 4 months ago Last modified on 2018-11-02T17:15:49+01:00