wiki:Nl:Help/Menu/Help

Help

Het menu Help heeft de volgende items:

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/search.svg Items zoekmenu Ctrl+Space Open een venster voor items van de submenu's van JOSM en zijn plug-ins
source:trunk/resources/images/clock.svg Statusrapport tonen Open het statusrapport met handige informatie, voornamelijk voor ontwikkelaars
source:trunk/resources/images/bug.svg Probleem rapporteren Maak een nieuw, vooraf ingevuld, ticket
source:trunk/resources/images/help.svg Help F1 Geef de startpagina van de Help weer. Gebruik in plaats daarvan F1 voor contextspecifieke Help voor uw verzoek.
source:trunk/resources/images/logo.svg Over JOSM... Shift+F1 Open het venster Over JOSM… met informatie over Info, Readme, Revisie, Bijdragen, Licentie en Plug-ins, Installatiedetails en vertalers

Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 22 months ago Last modified on 2022-06-26T12:32:45+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.