wiki:Nl:Help/Action/ShowStatusReport

Help > Statusrapport tonen

source:trunk/resources/images/clock.svg

Geeft het statusrapport weer met handige informatie voor het oplossen van problemen en ontwikkeling.

Tip: vanaf JOSM r17637 kan een statusrapport ook worden verkregen vanaf de opdrachtregel met --status-report

Het eerste gedeelte moet worden opgenomen in een probleemrapport. Gebruik alstublieft de knop source:trunk/resources/images/bug.svg onderaan om een nieuw ticket te maken met vooraf ingevulde informatie.

Gebruik om een probleem in JOSM te rapporteren of om een nieuwe mogelijkheid aan te vragen altijd het formulier Probleem rapporteren.
Het kan worden geactiveerd in het menu Help menu of met de knop source:trunk/resources/images/bug.svg in dit dialoogvenster. Dit bevat alle benodigde technische informatie in het ticket. Rapporten van problemen en aanvragen voor nieuwe mogelijkheden worden tickets genoemd in JOSM.

Het rapport voor het probleem bestaat uit de volgende gedeelten:

Gedeelte Beschrijving Statusrapport
Aanwezigheid
Rapport probleem
Aanwezigheid
Vereist in het
rapport probleem
1 Uitgave details over versie van JOSM Altijd Altijd Ja
2 Systeem besturingssysteem en Java, geheugengebruik, schermgrootte en opties voor de opdrachtregel Altijd Altijd Ja
3 Test voor consistentie van gegevensset Consistentie van de huidige gegevenslaag Indien beschikbaar Indien beschikbaar Ja, indien beschikbaar
4 Plug-ins Geïnstalleerde Plug-ins Indien beschikbaar Indien beschikbaar Ja, indien beschikbaar
5 Voorkeuzen voor taggen Geïnstalleerde voorkeuzen voor taggen Indien beschikbaar Indien beschikbaar Ja, indien beschikbaar
6 Kaarttekenstijlen Geïnstalleerde kaarttekenstijlen Indien beschikbaar Indien beschikbaar Ja, indien beschikbaar
7 Regels voor validatie Geïnstalleerde regels voor validatie Indien beschikbaar Indien beschikbaar Ja, indien beschikbaar
8 Laatste fouten/waarschuwingen Overzicht van de laatst weergegeven of verborgen fouten/waarschuwingen voor code in JOSM Indien beschikbaar Indien beschikbaar Ja, indien beschikbaar
9 Crash & Stack Gedetailleerde info over de laatste foutcode van JOSM Indien beschikbaar Indien beschikbaar Ja, indien beschikbaar
10 Threads Alle stack traces Nee Optioneel Optioneel
11 Voorkeuren Huidige instellingen Altijd Nee Nee

Opmerking:

  • De gedeelten zijn in het rapport niet genummerd.
  • Sommige zouden leeg kunnen zijn.
  • Gedeelten 4-8 voegen elk een titel aan hun alinea toe en elke regel van de alinea begint met plus + of minus -.
  • Gedeelten 9-10 voegen een titel toe aan hun alinea's

1 Uitgave

Voorbeeld:

Relative:URL: ^/trunk
Repository:UUID: 0c6e7542-c601-0410-84e7-c038aed88b3b
Last:Changed Date: 2020-07-30 12:44:04 +0200 (Thu, 30 Jul 2020)
Revision:16812
Build-Date:2020-07-31 01:30:49
URL:https://josm.openstreetmap.de/svn/trunk

2 Systeem

Geheugengebruik: De eerste waarde is de grootte van het totale huidige gebruikte geheugen door de Java Virtual Machine (JVM) inclusief JOSM en afval. De tweede waarde is het max. geheugen dat de JVM zal proberen te gebruiken, een grens kan de optie -Xmx zijn. En de derde waarde is het vrije geheugen in de JVM.

Voorbeeld:

Identification: JOSM/1.5 (16812 en) Linux Arch Linux
Memory Usage: 387 MB / 3844 MB (191 MB allocated, but free)
Java version: 11.0.8+10, N/A, OpenJDK 64-Bit Server VM
Look and Feel: javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel
Screen: :0.0 3840x2160 (scaling 1.0x1.0)
Maximum Screen Size: 3840x2160
Best cursor sizes: 16x16 -> 16x16, 32x32 -> 32x32
VM arguments: [-Djosm.home=<josm.pref>]

3 Consistentie van gegevensset

Slechts één regel zonder afscheiding van de alinea System.

Voorbeeld:

Dataset consistency test: No problems found

8 Laatste fouten/waarschuwingen

Voorbeeld:

Last errors/warnings:
- E: java.nio.file.NoSuchFileException: ${HOME}/b.osm
- E: Error - <html>Could not read file 'b.osm'.<br>Error is:<br>${HOME}/b.osm</html>

9 Crash & Stack

Alleen aanwezig na een fout in het dialoogvenster Probleem rapporteren.

10 Threads

Volledige stack traces van alle uitgevoerde threads. Optioneel beschikbaar via keuzevakin het dialoogvenster Probleem rapporteren.

11 Voorkeuren

Niet nodig in tickets Deze sleutels zijn gestript om gevoelige gegevens te beschermen: username, password, access-token, file-open.history, download.overpass.query en download.overpass.queries.


Terug naar Menu Help
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-03-24T16:44:37+01:00