wiki:Cs:Help/Action/ShowStatusReport

Nápověda > Zobrazit zprávu o stavu

source:trunk/resources/images/clock.svg Klávesová zkratka:

Zobrazí stav s užitečnými informacemi použitelnými při hlášení chyb.


Zpět na Menu nápovědy
Zpět na Hlavní stránku nápovědy

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:30:41+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.