wiki:Cs:Help/Action/ShowStatusReport

Nápověda > Zobrazit zprávu o stavu

source:trunk/images/clock.png Klávesová zkratka:

Zobrazí stav s užitečnými informacemi použitelnými při hlášení chyb.


Zpět na Menu nápovědy
Zpět na Hlavní stránku nápovědy

Last modified 8 years ago Last modified on 2011-07-08T12:46:03+02:00