wiki:Cs:Help

Vítejte v online systému nápovědy pro JOSM

Z JOSM se na tuto stránku můžete dostat následujícími způsoby:

  • kliknutím na položku v menu Nápověda -> Nápověda
  • kliknutím na tlačítko source:trunk/resources/images/help.svg Nápověda v dialogových oknech JOSM
  • stisknutím F1

Prosíme pomozte zlepšovat informace v systému nápovědy.
Tato nápověda nemusí v čase vždy odpovídat aktuálnímu stavu. Můžete se sami zapojit a případné nesrovnalosti napravit. Pomozte při doplňování a opravování nápovědy, je to wiki, kterou může upravovat kdokoli. Pokud chcete překládat, musíte nejdříve založit českou variantu s prefixem Cs:.

Na úvod

Koncepty

  • Objekty - popisuje typy objektů, ze kterých se mapa skládá a detaily o těchto objektech
  • Konflikty (en) - popisuje princip fungování konfliktů, proč vznikají, jak jsou detekovány a jak je lze vyřešit
  • Sady změn (en) - popisuje proč je vytvářena sada změn při odesílání dat na OSM server

Rozhraní JOSM

cs version

Pohled na mapu

Hlavní Menu

V závislosti na nainstalovaných pluginech může obsahovat i další položky.

Nástrojové lišty

Primární dialogy

Ostatní dialogy

Pluginy

Chybové zprávy JOSM

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:30:45+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.