wiki:Cs:Help/Concepts/Object

incomplete

Objekty - Základní stavební kameny OSM dat a map

JOSM vám pomáhá vkládat data a popis reálného světa do geo-databáze OSM. Přes ohromnou rozmanitost a komplexnost objektů reálného světa, umožňuje JOSM pracovat pouze se třemi typy objektů použitých jako základní stavební kameny pro vytváření map: source:trunk/resources/images/data/node.svg body, source:trunk/resources/images/data/way.svg cesty a source:trunk/resources/images/data/relation.svg relace.

Jednotlivým objektům lze přiřazovat tagy. Právě přiřazená sada tagů odlišuje bod reprezentující restauraci od budu reprezentujícího kostel nebo cestu reprezentující ulici od řeky, případně relaci autobusového spoje od relace cyklostezky.

Body, cesty a relace

Body

source:trunk/resources/images/data/node.svg Bod představuje jedno konkretní místo s definovanými souřadnicemi.

Cesty

source:trunk/resources/images/data/way.svg Cesta je sekvencí bodů. Bez ohledu na název, source:trunk/resources/images/data/way.svg cesta nemusí reprezentovat jen skutečnou cestu(silnici, chodník...) v reálném světě. OSM source:trunk/resources/images/data/way.svg cesty reprezentují tké řeky, hranice států nebo například budovy.

Uzavřené cesty (Plochy)

Pokud je source:trunk/resources/images/data/closedway.svg cesta uzavřená, tzn. poslední a první source:trunk/resources/images/data/node.svg bod cesty jsou stejné, nazývá se také source:trunk/resources/images/data/closedway.svg plochou nebo oblastí.

Relace

source:trunk/resources/images/data/relation.svg Relace je sada ostatních objektů - source:trunk/resources/images/data/way.svg cest (reprezentujících například silniční úseky) a source:trunk/resources/images/data/node.svg bodů (reprezentujících například autobusové zastávky). Taková relace pak představuje trasu autobusové linky. Každému objektu v source:trunk/resources/images/data/relation.svg relaci lze přidělit roli, například stop pro autobusovou zastávku nebo forward pro segment cesty jíž projíždí autobusová linka pouze po směru trasy.

Tagy

Tag je kombinace název/hodnota přidělená objektu. Tagy jsou používány k detailnímu popisu objektů. Pokud napíšeme foo=bar míníme tím Tagu s klíčem foo byla přidělena hodnota bar. Několik příkladů:

  • name=Křižíkova přiděleno cestě. Tento tag indikuje, že se cesta jmenuje Křižíkova.
  • amenity=restaurant přiděleno bodu. tento tag indikuje, že bod představuje v reálném světě restauraci.
  • route=bus přiděleno relaci. Tento tag indikuje, že relace představuje autobusovou linku.

Tagy lze různě kombinovat. Objektu může být přiděleno libovolné množství tagů. Komplexnější příklad:

highway=living_street
name=Křižíkova
name:de=Hauptstrasse
maxspeed=30
hgv=no
oneway=yes

Přiděleno source:trunk/resources/images/data/way.svg cestě, indikuje tato sada tagů, že jde o source:trunk/resources/images/data/way.svg cestu představující ulici v obytné zóně s názvem Křižíkova (a německým názvem Hauptstrasse). Rychlostní omezení je na 30km/h a zároveň v ulici platí zákaz vjezdu pro nákladní automobily. Navíc jde o jednosměrku.

Objektům lze přiřazovat libovolné tagy dle potřeby. Existuje ovšem seznam obecně přijatých mapových značek, neboli seznam tagů s definovanou strukturou a obsahem, které jsou obvykle používány uživateli. Držte se pokud možno těchto tagů, protože jednotlivé nástroje a renedery map je umí používat.

V source:trunk/resources/images/dialogs/propertiesdialog.svg dialogovém okně (en) lze přidělit tagy objektu, odstranit je z objektu nebo je upravovat.

Id objektů

OSM server přiděluje každému objektu unikátní číslo ID objektu nebo OSM ID. Nové objekty žádné ID nemají(ID je 0) dokud je poprvé nenahrajete na server OSM.

Under source:trunk/resources/images/preference.svg Preferences -> source:trunk/resources/images/preferences/display.svg Display Settings (en) -> Look and Feel it is possible to en- or disable the display of objects ids in the toggle dialogs.

With File (en) -> source:trunk/resources/images/downloadprimitive.svg Download object ... (en) (Ctrl+Shift+O) it is possible to download objects by Ids.

View (en) -> source:trunk/resources/images/info.svg Advanced info (en) (Ctrl+I) opens separated windows with informations about selected objects in text format.
View (en) -> source:trunk/resources/images/info.svg Advanced info (web) (en) (Ctrl+Shift+I) opens the objects' pages of selected objects on the OSM website in your web browser.

Alternatively, you can browse the objects directly by entering following address in your web browser:

https://www.openstreetmap.org/browse/[node/way/relation]/[ID]

Object versions

Each object has a version. The version is incremented whenever the object is uploaded to the server and the OSM server not only stores the most recent version of an object, but it's complete history.

View (en) -> source:trunk/resources/images/dialogs/history.svg History (en) (Ctrl+H) opens the History Browser. The History Browser will show you the versions of a particular object.
Alternatively, View (en) -> source:trunk/resources/images/dialogs/history.svg History (web) (en) (Ctrl+Shift+H) opens a page on the OSM website in your web browser which displays the object history, too.


Back to Main Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-23T15:36:13+01:00