wiki:Cs:Help/Menu/Edit

Hlavní menu > Upravit

Standardní položky menu

source:trunk/resources/images/undo.svg [Action/Undo Zpět] Ctrl+Z Odstranit poslední změnu
source:trunk/resources/images/redo.svg [Action/Redo Zrušit vrácení] Ctrl+Y Znovu provést poslední odstraněnou změnu
source:trunk/resources/images/copy.svg [Action/Copy Kopírovat] Ctrl+C Kopírovat aktuálně vybrané objekty do schránky
source:trunk/resources/images/paste.svg [Action/Paste Vložit] Ctrl+V Vložit obsah schránky do aktuální datové vrstvy
source:trunk/resources/images/pastetags.svg [Action/PasteTags Vložit tagy] Ctrl+Shift+V Vložit tagy obsažené ve schránce na aktuálně vybrané objekty
source:trunk/resources/images/duplicate.svg [Action/Duplicate Duplikovat] Ctrl+D Vytvořit kopii aktuálně vybraných objektů v aktuální datové vrstvě
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg [Action/EditDelete Smazat] Del Smazat aktuálně vybrané objekty
source:trunk/resources/images/purge.svg [Action/Purge Čištění...] Ctrl+Shift+P Odstranit aktuálně vybrané objekty, ale pouze lokálně (neprojeví se v OSM)
source:trunk/resources/images/dialogs/mergedown.svg [Action/MergeLayer Sloučit vrstvu] Ctrl+M Sloučit data z aktuální vrstvy do jiné vrstvy
source:trunk/resources/images/dialogs/mergedown.svg [Action/MergeSelection Sloučit výběr] Ctrl+Shift+M Sloučit aktuálně vybrané objekty do jiné datové vrstvy
source:trunk/resources/images/selectall.svg [Action/SelectAll Vybrat vše] Ctrl+A Vybrat všechny objekty z aktuální vrstvy
source:trunk/resources/images/unselectall.svg [Action/UnselectAll Odznačit vše] U Zrušit aktuální výběr
source:trunk/resources/images/dialogs/search.svg [Action/Search Hledat...] Ctrl+F Najít objekty v aktuální vrstvě
source:trunk/resources/images/preference.svg Nastavení F12 Otevřít dialog nastavení

Další položky menu


Zpět na Hlavní stránku nápovědy

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:30:43+01:00