wiki:Cs:Help/Menu/Edit

Hlavní menu > Upravit

Standardní položky menu

source:trunk/images/undo.png [Action/Undo Zpět] Ctrl+Z Odstranit poslední změnu
source:trunk/images/redo.png [Action/Redo Zrušit vrácení] Ctrl+Y Znovu provést poslední odstraněnou změnu
source:trunk/images/copy.png [Action/Copy Kopírovat] Ctrl+C Kopírovat aktuálně vybrané objekty do schránky
source:trunk/images/paste.png [Action/Paste Vložit] Ctrl+V Vložit obsah schránky do aktuální datové vrstvy
source:trunk/images/pastetags.png [Action/PasteTags Vložit tagy] Ctrl+Shift+V Vložit tagy obsažené ve schránce na aktuálně vybrané objekty
source:trunk/images/duplicate.png [Action/Duplicate Duplikovat] Ctrl+D Vytvořit kopii aktuálně vybraných objektů v aktuální datové vrstvě
source:trunk/images/dialogs/delete.png [Action/EditDelete Smazat] Del Smazat aktuálně vybrané objekty
source:trunk/images/purge.png [Action/Purge Čištění...] Ctrl+Shift+P Odstranit aktuálně vybrané objekty, ale pouze lokálně (neprojeví se v OSM)
source:trunk/images/dialogs/mergedown.png [Action/MergeLayer Sloučit vrstvu] Ctrl+M Sloučit data z aktuální vrstvy do jiné vrstvy
source:trunk/images/dialogs/mergedown.png [Action/MergeSelection Sloučit výběr] Ctrl+Shift+M Sloučit aktuálně vybrané objekty do jiné datové vrstvy
source:trunk/images/selectall.png [Action/SelectAll Vybrat vše] Ctrl+A Vybrat všechny objekty z aktuální vrstvy
source:trunk/images/unselectall.png [Action/UnselectAll Odznačit vše] U Zrušit aktuální výběr
source:trunk/images/dialogs/search.png [Action/Search Hledat...] Ctrl+F Najít objekty v aktuální vrstvě
source:trunk/images/preference.png Nastavení F12 Otevřít dialog nastavení

Další položky menu


Zpět na Hlavní stránku nápovědy

Last modified 7 years ago Last modified on 2011-12-23T11:17:01+01:00