wiki:Nl:Help/Action/ReportBug

Help > Probleem rapporteren

source:trunk/resources/images/bug.svg

Maakt een nieuw ticket op josm.openstreetmap.de met benodigde vooraf ingevulde informatie uit het Statusrapport.

Alstublieft, gebruik altijd deze mogelijkheid om problemen te rapporteren.

Dutch screenshot


Terug naar menu Help
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-12-05T17:26:14+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.