wiki:Nl:Help/Preferences/Map

Voorkeuren > Kaartinstellingen

source:trunk/images/preferences/map.png

Instellingen voor de kaartprojectie en interpretatie van gegevens

Kaartprojectie

U kunt de methode voor de kaartprojectie wijzigen tussen Mercator en enige andere. Onthoud dat projecties alleen geldig kunnen zijn voor een bepaald gedeelte van de wereld.
De standaard projectie voor JOSM is Mercator. Deze projectie heeft bepaalde voordelen, waarvan één is dat geometrische figuren (bijv. cirkels en rechthoeken) niet worden vervormd bij weergave. Dit is handig bij het in kaart brengen.

JOSM is in staat automatisch rasterafbeeldingen van de bron opnieuw te projecteren naar de projectie die is ingesteld in JOSM. Om te vermijden dat een ongeschikte projectie langdurig wordt ingeschakeld, herstelt JOSM de instelling voor de projectie bij elke nieuwe start naar Mercator. In modus Expert kunt u een andere projectie als standaard instellen met de knop "Als standaard instellen".

U kunt hier ook de maateenheid wijzigen (Metrisch, Chinees, Imperiaal, nautische mijl). (U kunt het ook wijzigen op de statusbalk.)

tab Kaarttekenstijlen

In dit gedeelte kunnen bronnen voor het weergeven van de gegevens worden gewijzigd. Naast de interne opmaakprofielen worden ook externe opmaakprofielen gepresenteerd die kunnen worden geactiveerd.

added MapPaintStylesPreferences_nl.png

Zie Stijlen en schakelvenster Kaartstijlen.

Vooraf ingestelde tags

Als u wilt leren hoe voorkeuzen kunnen worden toegevoegd aan de werkbalk, zie - Werkbalk aanpassen
Als u voorkeuzen wilt gebruiken of een volledige verwijzing naar de voorkeuzen wilt, zie Voorkeuzen

Voorkeuzen stelt u in staat om vooraf gedefinieerde tags te selecteren voor objecten. Vanuit dit gedeelte van het menu Voorkeuren kunt u kiezen welke voorkeuze u wilt gebruiken.

De lijst met voorkeuzen zal automatisch worden gedownload en dan heeft u twee opties:

Voorkeuze(n) uit de beschikbare voorkeuzen activeren

Gebruik source:trunk/images/preferences/activate-right.png de blauwe pijl naar rechts in het midden.

Items rechts zullen verschijnen in menu Voorkeuzen.

TaggingPresets

Een voorkeuze uit een bestand toevoegen

Neem er een op uit een URL of een lokaal bestand (of een op een netwerk staand bestand of een bestand in een alternatief zoals Dropbox) door te klikken op de knop Plus source:trunk/images/dialogs/add.png aan de rechterkant.

Toevoegen van voorkeuzen vereist opnieuw starten van JOSM. Daarna kunnen de voorkeuzen voor tags als gewoonlijk worden geselecteerd.

Back-up van bestanden

Indien u geo-gegevens opslaat naar een lokaal bestand en het bestand bestaat al, schrijft JOSM de gegevens naar een tijdelijk bestand (met het achtervoegsel ~). Het kopieert dan het tijdelijke bestand naar het doelbestand. In de instellingen voor Bestand back-up kunt u specificeren of JOSM het tijdelijke bestand zou moeten verwijderen of dat het het als "back-up" zou moeten laten staan in het bestandssysteem.

  1. Ga naar de tab Bestand back-up in Kaartinstellingen
  2. Selecteer of deselecteer het keuzevak Behoud de back-upbestanden bij het opslaan van gegevenslagen

Zie Automatisch opslaan > Voorkeuren


Terug naar Voorkeuren
Terug naar Help

Last modified 21 months ago Last modified on 2017-06-06T15:02:38+02:00

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip