wiki:Nl:Help/Preferences/Map

Voorkeuren > Kaartinstellingen

source:trunk/resources/images/preferences/map.svg

Instellingen voor de kaartprojectie en interpretatie van gegevens

Kaartprojectie

JOSM stelt bij het opstarten elke keer de methode voor projectie in, de indeling voor het weergeven van de coördinaten en de maateenheden, terug naar de standaard instellingen van de gebruiker.

Projectiemethode

Voor de huidige sessie kan de methode van projectie hier gewijzigd worden.
Een lijst met veel voorkomende projecties wordt aangeboden en aangepaste projecties kunnen worden ingesteld.

Projectiecode
geeft de code van EPSG weer voor de projectie.
Grenzen
geeft de regio weer waar de projectie geldig is.
Sommige projecties zijn alleen geldig voor kleine delen van de wereld.

De standaard projectie voor JOSM is Mercator (EPSG:3857).
Het heeft bepaalde voordelen, waarvan één is dat geometrische figuren (bijv. cirkels en rechthoeken) niet worden vervormd als zij worden weergegeven.
JOSM projecteert automatisch rasterafbeeldingen opnieuw vanuit de projectie van de bron naar de huidige projectiemethode.

Als standaard instellen
Met deze knop wordt de standaard instelling voor de gebruiker voor de projectiemethode ingesteld. Hij is alleen zichtbaar in modus Expert, #14877.

Coördinaten weergeven als

De standaard indeling voor coördinaten voor de gebruiker instellen (Decimale graden, graden, nautisch of geprojecteerde coördinaten).

Maateenheid

De standaard maateenheid voor de gebruiker instellen (Metrisch, Chinees, Brits-Amerikaans, nautische mijl).

In de statusbalk kunnen de indeling van de coördinaten en de maateenheid worden gewijzigd in het contextmenu voor de huidige sessie. Dus de getallen van Grenzen zouden niet kunnen passen in Coördinaten weergeven als.

Kaarttekenstijlen

Op deze tab kunnen de stijlen voor het weergeven van de gegevens worden gewijzigd. Naast de interne stijlen worden ook externe stijlen gepresenteerd die kunnen worden geactiveerd.

added MapPaintStylesPreferences_nl.png

Zie Stijlen en paneel Kaartstijlen.

Vooraf ingestelde tags

Als u wilt leren hoe voorkeuzen kunnen worden toegevoegd aan de werkbalk, zie - Werkbalk aanpassen
] Als u voorkeuzen wilt gebruiken of een volledige verwijzing naar de voorkeuzen wilt, zie Voorkeuzen

Voorkeuzen stelt u in staat om vooraf gedefinieerde tags te selecteren voor objecten. Vanuit dit gedeelte van het menu Voorkeuren kunt u kiezen welke voorkeuze u wilt gebruiken.

De lijst met voorkeuzen zal automatisch worden gedownload en dan heeft u twee opties:

Voorkeuze(n) uit de beschikbare voorkeuzen activeren

Gebruik source:trunk/resources/images/preferences/activate-right.svg de blauwe pijl naar rechts in het midden.
Items rechts zullen verschijnen in menu Voorkeuzen.

Een voorkeuze uit een bestand toevoegen

Neem er een op uit een URL of een lokaal bestand (of een op een netwerk staand bestand of een bestand in een alternatief zoals Dropbox) door te klikken op de knop Plus source:trunk/resources/images/dialogs/add.svg aan de rechterkant.

Toevoegen van voorkeuzen vereist opnieuw starten van JOSM. Daarna kunnen de voorkeuzen voor tags als gewoonlijk worden geselecteerd.

Back-up van bestanden

Autosave

 • Automatisch opslaan ingeschakeld: automatisch opslaan helemaal in- of uitschakelen (autosave.enabled)
  • Interval automatisch opslaan: een aangepaste waarde instellen voor de tijdsinterval in seconden (standaard is 300) (autosave.interval).
  • Automatisch opgeslagen bestanden per laag: een aangepaste waarde instellen voor het aantal back-upbestanden per gegevenslaag (standaard is 1) (autosave.filesPerLayer).
   Als u het verhoogt naar 2, zal JOSM niet alleen het laatste snapshot van uw wijzigingen opslaan, maar ook het voorlaatste (voor het geval die afwijkt van de laatste, anders een zelfs nog ouder snapshot, indien beschikbaar).

Back-up

 • Behoud de back-upbestanden bij het opslaan van gegevenslagen: back-up maken van bestanden van gegevenslaag (save.keepbackup)
  Als u een gegevenslaag opslaat naar een lokaal bestand en het bestand bestaat al, schrijft JOSM de gegevens naar een tijdelijk bestand (met een tilde ~ als achtervoegsel). Het kopieert dan het tijdelijke bestand naar het doelbestand.
  Hier kunt u specificeren of JOSM het tijdelijke bestand zou moeten verwijderen of het als "back-up" in het bestandssysteem moet laten staan.

Notificatie

 • Notificatie bij elke opslag: Kies of u een kleine notificatie wilt zien bij elk opslaan (autosave.notification).

Terug naar Voorkeuren
Terug naar Help

Last modified 3 months ago Last modified on 2020-11-09T13:47:18+01:00

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip