wiki:Nl:Help/Concepts/Changeset

Wijzigingenset

Knopen, wegen en relaties die zijn gemaakt of gewijzigd in JOSM zijn slechts lokaal beschikbaar als zij zijn gepubliceerd op een server om ze bruikbaar te maken voor andere makers van kaarten (mappers). Het proces van het publiceren van gegevens wordt uploaden genoemd.

Omdat er honderden mappers zijn die hun geo-gegevens op de server van OSM publiceren is het belangrijk om te kunnen bepalen wie welke gegevens in welke context publiceerde.

Wijzigingensets groeperen eenvoudigweg aangemaakte, gewijzigde en verwijderde gegevens - met aanvullende eigenschappen comment, created_by, imagery_used en verscheidene andere (deze informatie wordt opgeslagen als eenvoudige tags). Soortgelijk aan andere software voor wiki's, kan één wijzigingenset één object beïnvloeden (het bewerken van één teken in de tekst), maar zou ook grote wijzigingen kunnen bevatten (verwijderen van alinea's, gedeeltelijk of geheel herschrijven van de tekst) met als enige verschil dat geo-informatie wordt bewerkt in plaats van tekst. Onderzoeken van de geschiedenis van één teken is net zo moeilijk als het vergelijken van tekst op ene bepaald moment in de tijd. Omdat de volledige "tekst" in OSM 30-600GB groot is spreken gebruikers daarom over geschiedenis binnen bepaalde wijzigingensets en niet elke keer over de volledige geschiedenis.

Een meer handige benadering is om een groep gerelateerde objecten te nemen en aan dat pakket een opmerking toe te voegen, niet aan de individuele objecten. Op deze manier kan elke mapper die zijn of haar eigen buurt in kaart brengt, een pakket uploaden met knopen en wegen en er een opmerking aan toevoegen "in kaart gebracht en nagekeken: enkele wegen in foostad".

In JOSM wordt een dergelijk pakket een wijzigingenset genoemd. Een wijzigingenset is een collectie gerelateerde wijzigingen (nieuwe objecten, wijzigingen aan objecten of verwijderde objecten) die worden toegepast op gegevens van OSM.

Wijzigingensets en bewerkingen voor uploaden

Een wijzigingenset is onafhankelijk van een individuele uploadbewerking.

U kunt meerdere source:trunk/resources/images/upload.png uploads uitvoeren met dezelfde wijzigingenset. De wijzigingenset zal dan van de wijzigingen die zijn gepubliceerd in alle uploads een pakket maken. Een mapper kan zelfs JOSM stoppen, het een dag later weer opstarten en doorgaan met het publiceren van de wijzigingenset die hij of zij de dag ervoor heeft gebruikt, vooropgesteld dat hij of zij de wijzigingenset niet heeft gesloten.

Eigenschappen van wijzigingensets

Een wijzigingenset wordt initieel geopend en blijft open totdat hij wordt gesloten. Een gebruiker van JOSM kan expliciet één of meer van zijn geopende wijzigingensets sluiten. Indien hij ze niet sluit, zal de server van OSM geopende wijzigingensets automatisch sluiten na een bepaalde tijdsperiode. Een wijzigingenset die niet is geopend wordt gesloten genoemd. Hij blijft voor altijd gesloten en kan nooit opnieuw worden geopend.

Een wijzigingenset die u opent is uw eigendom. Geen andere mapper kan gegevens publiceren vanuit deze wijzigingenset en u kunt uw gegevens niet uploaden in wijzigingensets van een andere gebruiker.

Opmerkingen bij uploaden en andere tags voor wijzigingensets

Soortgelijk als aan knopen, wegen en relaties, is het mogelijk om wijzigingenset te decoreren met tags.

De meest belangrijke en enige verplichte tag is het zogenaamde upload comment. Wanneer u gegevens publiceert in JOSM bent u verplicht om een opmerking voor het uploaden in te voeren van tenminste drie tekens. Het is deze opmerking die de gepubliceerde gegevens voor andere mappers beschrijft.

Gevorderde voorkeuren

U kunt de Uitgebreide voorkeuren upload.comment.max-age instellen op 0 indien u geen vooraf ingevuld veld voor de opmerking wilt. U kunt nog steeds een eerdere opmerking uit het keuzevak selecteren.

Zie ook


Terug naar Help

Last modified 7 weeks ago Last modified on 2020-05-21T12:33:44+02:00