wiki:Nl:Help/Dialog/ChangesetQuery

Dialoogvenster Zoekopdracht voor wijzigingenset

Het dialoogvenster starten

Het dialoogvenster Zoekopdracht voor wijzigingenset wordt gestart vanuit Beheren wijzigingenset.

 1. Beheren wijzigingenset starten
 2. Klik op source:trunk/resources/images/dialogs/search.svg in het gedeelte werkbalk van beheren wijzigingenset

Het dialoogvenster Zoekopdracht voor wijzigingenset

Dutch screenshot

Basisquery's

Dutch screenshot

Klik op de tab Basis om één uit een serie vooraf gedefinieerde standaard query's te selecteren.

U kunt kiezen uit:

 • De nieuwste wijzigingensets downloaden - dit zal de laatste wijzigingensets die zijn ingediend bij de server van OSM bevragen en downloaden. Max. 100 wijzigingensets worden als resultaat gegeven. Als u het keuzevak Alleen mijn wijzigingensets downloaden selecteert, worden alleen de laatste door u ingediende wijzigingensets bevraagd.
 • Mijn geopende wijzigingensets downloaden - dit zal de open wijzigingensets die van u zijn bevragen en downloaden. Max. 100 wijzigingensets worden als resultaat gegeven. Deze query is uitgeschakeld indien u JOSM gebruikt in de modus Anoniem, d.i. indien u geen gebruikersnaam en wachtwoord invoerde in de voorkeuren van JOSM.
 • Wijzigingensets in de huidige kaartweergave downloaden - dit zal de wijzigingensets bevragen die zijn gerelateerd aan het begrenzingsvak in de huidige Kaartweergave. Deze query is uitgeschakeld tenzij er een huidige kaartweergave is, d.i. tenzij er tenminste één laag is.

Query's uit URL's van de API van OSM

U kunt ook een URL voor een query, gebruikt op de website van OSM, kopiëren om een query voor een wijzigingenset te definiëren in JOSM. Kopieer en plak de URL in het invoerveld op de tab Van URL om dat te doen, zie hieronder:

Dutch screenshot

U kunt beide URL's, gebruikt om door wijzigingensets te bladeren en die welke is gebruikt voor het bevragen van wijzigingensets in de API van OSM, gebruiken. Twee voorbeelden worden in het dialoogvenster verschaft, bekijk de schermafdruk.

Als de in het invoerveld geplakte URL een geldige query voor het bevragen van wijzigingensets bevat, wordt het pictogram source:trunk/resources/images/misc/green_check.svg weergegeven, anders zult u het pictogram source:trunk/resources/images/warning-small.svg zien.

Gevorderde query's

Het is mogelijk om wijzigingensets op de server van OSM te bevragen, gebaseerd op vier criteria:

 • gebaseerd op de eigenaar van de wijzigingenset
 • gebaseerd op het feit of de wijzigingenset open of gesloten is
 • gebaseerd op het feit wanneer de wijzigingenset werd gemaakt of werd gesloten
 • gebaseerd op het gebied dat werd beïnvloed door de wijzigingensets

De tab Geavanceerd verschaft een UI voor het definiëren van een query voor een wijzigingenset, gebaseerd op deze vier criteria. Er zijn vier keuzevakken die u kunt selecteren, één keuzevak voor elk soort restrictie voor de query, zie hieronder. Als een keuzevak wordt geselecteerd zal de respectievelijke restrictie voor de query worden toegepast in de query. Afhankelijk van het keuzevak dat u selecteert, dienen aanvullende parameters te worden ingevoerd, bekijk de volgende gedeelten.

Dutch screenshot

Wijzigingensets bevragen die van een specifieke gebruiker zijn

Dutch screenshot

U kunt de wijzigingenset beperken tot

 • wijzigingensets waarvan u zelf de eigenaar bent. Onthoud dat deze optie is uitgeschakeld als u JOSM uitvoert in de modus Anoniem, d.i. als u geen gebruikersaccount voor OSM hebt of als u de naam en het wachtwoord niet invoerde in de voorkeuren van JOSM.
 • een specifieke gebruiker waarbij zijn gebruikers-ID wordt opgegeven. Dit is de meest precieze optie voor query's voor op gebruikers gebaseerde query's, omdat de gebruikers-ID gegarandeerd uniek is.
 • een specifieke gebruiker waarbij zijn gebruikersnaam wordt opgegeven. Dit is een enigszins minder precieze query omdat, om historische redenen, dezelfde gebruikersnaam zou kunnen worden toegewezen aan meer dan één gebruiker.

Wijzigingensets bevragen afhankelijk van het feit of zij open of gesloten zijn

Dutch screenshot

Wijzigingensets bevragen gebaseerd op de datum/tijd waarop zij werden gemaakt of gesloten

Dutch screenshot

De API van OSM ondersteunt momenteel twee soorten query's die zijn gebaseerd op datum/tijd.

 1. In de eerste query dient u een datum/tijd op te geven als parameter. De server van OSM geeft als antwoord alle wijzigingensets die zijn gesloten na deze datum/tijd.
 2. In de tweede query dient u twee waarden voor datum/tijd op te geven als parameters. De server van OSM geeft als antwoord alle wijzigingensets die zijn gesloten na de eerste datum/tijd en gemaakt vóór de tweede datum/tijd.

Het is niet intuïtief helder waarom de server van OSM exact deze twee mogelijkheden verschaft voor op datum/tijd gebaseerde query's voor wijzigingensets, maar vanaf API 0.6 (de huidige versie van de API) is wat JOSM kan en ondersteunt.

Waarden voor datum/tijd moeten worden ingevoerd als twee afzonderlijke waarden: (1) een waarde datum en (2) een waarde tijd. De waarde tijd is optioneel. Zowel de waarde voor datum als voor tijd mag worden ingevoerd in de voor uw lokale bekende indeling. Ga over een van de datum- of tijdvelden om de lijst van ondersteunde indelingen te bekijken in de tekst van de Helptip.

Wijzigingensets bevragen die een specifiek begrenzingsvak bedekken

Dutch screenshot

Wijzigingensets kunnen worden bevraagd op het gebied dat zij bedekken. U dient het begrenzingsvak in te voeren om een query voor een wijzigingenset te beperken tot een specifiek gebied.

Voer ofwel de linker onderste (minimum latitude/minimum longitude) en de rechter bovenste (maximum latitude/maximum longitude) hoeken in of kopieer/plak een download-URL voor een specifiek gebied in het veld URL.


Terug naar Beheren wijzigingenset
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2020-03-10T18:43:02+01:00

Attachments (8)

Download all attachments as: .zip