wiki:Nl:Help/Dialog/Filter

This page is incomplete. See "TODO". Screenshot is outdated.

paneel Filteren

source:trunk/resources/images/dialogs/filter.svg Toetsenbord sneltoets: Alt+Shift+F — is één van de panelen van JOSM

Het paneel Filteren stelt de gebruiker in staat om tijdelijk bepaalde typen objecten uit te schakelen en optioneel te verbergen, gebaseerd op één (of meerdere filters.

Gefilterde objecten

 • niet te selecteren met behulp van gereedschap Selectie (met een aantal kleine uitzonderingen in #4929, zie comment 14)
 • niet teruggegeven gedurende een actie Zoeken
 • zal uit verschillende menu's verdwijnen totdat filters worden uitgeschakeld (voorbeeld)

Gevallen voor gebruik

Eenvoudig gebruiken is door één enkele tag in te voeren (of meer complexe expressie zoals bij zoeken) in de kolom "Tekst": objecten die voldoen aan die tekst worden uitgeschakeld.

Meer complexe scenario's bevatten filters als een snelle manier om aangepaste (regels voor tagcontrole) te ontwikkelen en te testen.

Gebruik

 • Opschonen van de kaart door (de-)activeren van objecten alleen als u ze nodig heeft. Dit maakt het bewerken in gebieden met dicht op elkaar gelegen objecten of infrastructuur eenvoudiger.
 • Objecten die u niet gebruikt volledig verbergen.
 • Onnodige of per ongeluk uitgevoerde bewerkingen vermijden.

Productiviteit

 • Uitschakelen/afzonderen van objecten die volledig werden getagd (met behulp van telling van aantal tags en aangepaste regels voor filteren) van niet volledige objecten
 • Uitschakelen van recent aangepaste objecten (en het is niet relevant of die aanpassing door u of iemand anders werd gedaan)
 • Niet getagde objecten untagged mogen worden gebruikt in plaats van Opmerkingen op osm.org. Het is sneller dan fixme=resurvey in te stellen/te verwijderen - gebruik dit principe niet te vaak

Overzicht

De regels voor het filteren worden van boven naar beneden geëvalueerd, rekening houdende met de waarden in Kolommen.

Renewed screenshot Dutch

Kolommen

 • O (Filter inschakelen): Schakel deze regel voor een filter in of uit.
 • V (Filter verborgen) uit hoofdweergave): normaal gesproken zijn alle overeenkomende objecten uitgeschakeld, maar u kunt ze volledig verbergen:
  • uitgeschakeld - zichtbaar en grijs weergegeven
  • verborgen - de gekozen objecten worden volledig verborgen
 • Tekst: De zoekterm of eigenschap die de gefilterde objecten definieert. Elke zoekquery uit de actie Zoeken wordt ondersteund:
  • standaard zoeken naar subtekenreeks (of exact zoeken met "aanhalingstekens")
  • Reguliere expressies (Java Regex)
  • MapCSS-syntaxis
 • I (Filter omdraaien): Normaal gesproken worden de gespecificeerde objecten verborgen en de rest weergegeven. Als deze optie is geactiveerd, worden alleen de gespecificeerde objecten weergegeven en de rest wordt verborgen.
 • M (modus Filteren) - hoe een filterregel wordt gecombineerd met filterregels boven de betreffende filterregel:
  • A (aan selectie toevoegen) - de meeste gebruikers willen dit, filterregels met deze modus zijn onafhankelijk van elkaar
  • R (selectie vervangen) - schakel effectief alle filterregels boven uit
  • D (verwijderen uit selectie) - filter opheffen voor alle overeenkomende elementen op
  • F (zoeken in selectie) - TODO

De lijst kan worden gesorteerd door te klikken op de tabelkoppen.

Knoppen voor beheren

TODO: 7 knoppen uitleggen.

Toetsenbord sneltoetsen

Aanvullend aan het keuzevak in het paneel Filter, is het in- of uitschakelen van filters mogelijk met toetsenbord sneltoetsen. Ctrl+Alt+E plus [1-9,0,A-Z] schakelt het corresponderende filter in of uit, tellend vanaf de bovenzijde van de lijst. Indien niet zeker zal alleen Ctrl+Alt+E, zonder aanvulling, een lijst met beschikbare sneltoetsen weergeven.

Waarschuwing Filteren

No image "filters warning.png" attached to Nl:Help/Dialog/Filter Als een filter actief is zal een transparant berichtenvak verschijnen in de rechter bovenzijde van de hoofdweergave.

Het bericht heeft de titel Actieve filter en geeft het aantal uitgeschakelde objecten weer.

Het is alleen zichtbaar als tenminste één object uitgeschakeld of verborgen is.

Voorbeelden

Filtertekst Omschrijving of opmerking
((landuse: | natural: | leisure: | building:) | (role:outer | role:inner)) Behandelt relaties niet perfect
shop=* opening_hours=* shop= + opening_hours= getagde objecten
shop=* name=* shop= + name= getagde objecten
type:node -shop=* Alle knopen uitgezonderd shops. Aanpassen van geometrie met behulp van muis uitgeschakeld, maar mogelijk gebruik van andere modi (voorbeeld - modus Nauwkeurigheid van weg verbeteren (W))
(type:node | type:way | type:relation) (modified | user:Steve) Objecten verbergen als u de laatste bewerker bent (nuttig bij het opnieuw taggen van grote hoeveelheden en gedurende semi-mechanische bewerkingen)
-highway: Alles behalve highway= getagde objecten
man_made=pipeline Pijpleidingen
natural=water Waterobjecten
admin_level: Administratieve grenzen
boundary: | leisure: | landuse: | waterway: | amenity: | natural: | building: Ruimt de kaart op, aggressief (soms wilt u gebouwen behouden of de sleutel amenity)
type:node & untagged Maakt het eenvoudiger wegen te selecteren
modified Snel uw wijzigingen zien
child (type:way & highway:) Alle knopen die deel uitmaken van een weg
child (type:relation & (natural: | landuse:)) Alle gebieden natural en landuse gevormd door relaties
-((highway | child highway | untagged | public_transport) & -(highway=footway | highway=path | highway=steps | highway=track)) Alleen wegen die kunnen worden gebruikt voor openbaar vervoer. Goed voor het in kaart brengen van busnetwerken.
public_transport | puj\:platform | ((public_transport | highway) & -(highway=footway | highway=steps | highway=track | highway=street_lamp | highway=path | highway=crossing | highway=turning_circle) & (nth%:1 & (role: | role:stop | role:platform | role:hail_and_ride))) Geeft alleen de momenteel gebruikte wegen/knopen/gebieden voor openbaar vervoer weer door de opties "H" en "I" te controleren. Goed voor het nakijken van het huidige netwerk
child (type:relation & (boundary:administrative)) & (-barrier & -highway) Selecteert alle wegen die deel uitmaken van een administratieve grens alias child, maar geen deel uitmaken van een highway of barrier bij het selecteren van Verbergen, Omdraaien en kies als modus Toevoegen om alleen deze weer te geven

Zie ook andere voorbeelden. Als u enkele slimme filters heeft, voeg ze dan hier toe.

Autofilters

Autofilters voegt automatisch filterknoppen voor speciale sleutels in aan de linkerbovenzijde van de hoofdweergave. Dit moet worden ingeschakeld in de instellingen OSM-gegevens. Deze knoppen verschijnen alleen als er in de kaartweergave tenminste één object is getagd met de respectievelijke tag. Bekijk de volgende screencast om te zien hoe de filterknoppen in en uit te schakelen. Boven de filterknoppen wordt de sleutel weergegeven die momenteel wordt gebruikt voor het automatisch filteren (nog niet weergegeven in de screencast). Een klik op die knop brengt u naar de voorkeuren waar u de sleutel kunt wijzigen.


Terug naar zijbalk
Terug naar menu Vensters
Terug naar Help

Last modified 4 months ago Last modified on 2023-06-03T11:32:35+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip