wiki:Pl:Help/Dialog/Filter

Konfiguracja filtrów

source:trunk/resources/images/dialogs/filter.svg Skrót klawiaturowy: Alt+Shift+F

Filtry pozwalają ukryć tymczasowo wybrane typy obiektów w polu roboczym JOSM-a. Działanie tej funkcji opiera się na dopasowaniu obiektów do zdefiniowanych reguł. Obiekty pasujące do reguły filtra mogą być wyłączone lub zupełnie ukryte. To pozwala na łatwiejsze mapowanie w miejscach, gdzie jest wprowadzonych dużo danych i przeszkadzają one w rysowaniu nowych obiektów.

Jeśli jakikolwiek filtr jest aktywny, pojawia się informacja o tym w prawym górnym rogu obszaru roboczego.

Jak włączyć

Kliknij na ikonce source:trunk/resources/images/dialogs/filter.svg po lewej stronie głównego okna. Jeśli tej ikonki tam nie ma, upewnij się, że używasz wersji JOSM nowszej niż >= 3189.

Powinno pojawić się okno podobne do tego:

Teraz należy dodać dodać jakąś regułę filtra. W powyższym przykładzie jest dodany filtr wyłączający obiekty otagowane jako landuse=*, natural=*, leisure=* i building=*.

Opcje

  • A (aktywny): Włącza lub wyłącza regułę filtra.
  • U (ukryj): Powoduje całkowite ukrycie zdefiniowanych przez regułę obiektów.
  • Tekst: Reguła filtra, definiująca obiekty.
  • O (odwróć filtr): Normalnie, definiowane obiekty są wyłączone/ukryte. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że tylko zdefiniowane obiekty są wyświetlane, a reszta jest wyłączona/ukryta.
  • T (tryb filtra): Możliwe wartości: Z: zamień zaznaczenie, D: dodaj do zaznaczenia, U: usuń z zaznaczenia, F: znajdź w zaznaczeniu. Ten tryb zmienia zachowanie reguły w stosunku do wyżej umieszczonych reguł na liście.

Reguły filtrów są czytane od góry do dołu.

Przykłady filtrów

Reguła Opis
((landuse:|natural:|leisure:|building:) | (role:outer|role:inner)) Zwiększa przejrzystość (relacje nie są obsługiwane idealnie)
-highway: | type:node Zwiększa przejrzystość
type:node & untagged Nieotagowane drogi
modified Zmodyfikowane obiekty
child (type:way & highway:) Wszystkie węzły będące częścią dróg
child (type:relation & (natural:|landuse:)) Obszary utworzone za pomocą relacji

Jeśli masz jakieś fajne filtry, możesz je dopisać w powyższej tabelce.


Back to Toggle Dialogs
Back to Main Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:43:59+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip