wiki:Da:Help/Dialog/AddValue

Tilføj værdi dialog

Tilføj værdi dialogen bruges til at tilføje tags (nøgler/værdier) til et eller flere objekter.

Der skal være mindst et objekt markeret for at kunne åbne den ved at:

  • dobbeltklikke i det tomme område under tags i tags/medlemskaber dialogen,
  • klikke på source:trunk/resources/images/dialogs/add.svg Tilføj knappen i tags/medlemskaber dialogen,
  • bruge tastaturgenvejen Alt+A.

Brug af dialog

I toppen vises det totale antal markerede objekter.

Nedenunder vises to tekstbokse hvor tag kombinationen kan indtastes manuelt. Automatisk færdiggørelse vil prøve at hjælpe dig (se nedenfor). Alternativt kan du bruge nedrulningslisterne ved at klikke på pilene til højre eller ved at trykke på 'Op' eller 'Ned' når en tekstboks er markeret.

I den nederste halvdel vises de senest tilføjede tags med den nyeste øverst. Standard antal af viste objekter er fem, men dette kan ændres eller endda deaktiveres (se nedenfor).

  • Et klik på et af emnerne eller ved at bruge tastaturgenvejene Ctrl+<tal> vil indsætte indholdet i tekstboksene
  • Et dobbeltklik vil automatisk tilføje dette tag til det markerede objekt og lukke denne dialog.
  • Et klik på source:trunk/resources/images/ok.svg OK eller et tryk på Enter til tilføje indholdet af tekstboksene til markerede objekter og afslutte denne dialog.
  • Et klik på source:trunk/resources/images/cancel.svg Annuller eller et tryk på Esc vil lukke dialogen uden at påføre eventuelle ændringer til markerede objekter.

Tilføje flere tags

Shift tasten virker som ændringstast i denne dialog for at kunne tilføje adskillige tags efter hinanden. F.eks vil Shift+ klik på et emne, Shift+Enter og Ctrl+Shift+<tal> tilføje tagget direkte uden at lukke dialogen.

Nedrulningslister og automatisk færdiggørelse

Automatisk færdiggørelse og nedrulningslister for nøgler og deres tilhørende værdiger vil indeholde et antal emner afhængig at tag kombinationerne i det aktuelt åbne datalag, og alle indlæste prædefinitioner.

Indstillinger

Højreklik på Tilføj værdi dialogen for at få adgang til følgende indstillinger:

  • Brug engelsk sprog til tag som standard: ?
  • Indstil antal nyligt tilføjede tags: Antallet (op til 30) af nyligt tilføjede tags. Hvis sat til 0, deaktiveres denne funktion. Standardværdien er 5.
  • Husk sidste brugte tags: Hvis markeret, vil JOSM huske listen med nyligt tilføjede tags selv efter en genstart af JOSM.

Tilbage til tags/medlemskaber dialog
Tilbage til Hjælpeforsiden

Last modified 12 months ago Last modified on 2020-03-10T18:31:57+01:00