wiki:Nl:Help/Action/Undo

Bewerken > Ongedaan maken

source:/trunk/images/undo.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+Z

Maak de laatste uitgevoerde actie ongedaan.

Het dialoogvenster source:trunk/images/dialogs/commandstack.png Opdrachtenlijst bevat een gedetailleerde lijst van alle bewerkingen met de optie om meerdere acties in één keer ongedaan te maken/opnieuw uit te voeren.

Zie ook


Terug naar Menu Bewerken
Terug naar Help

Last modified 5 months ago Last modified on 2018-10-28T13:39:44+01:00