wiki:Nl:Help/Dialog/CommandStack

venster Opdrachtenlijst

source:trunk/resources/images/dialogs/commandstack.svg Toetsenbord sneltoets: Alt+Shift+O — is één van de schakelvensters van JOSM

Dit paneel geeft alle uitgevoerde opdrachten weer.

Gebruik

Dit paneel kan gebruikt worden om fouten te onderkennen bij het bewerken in JOSM en om verscheidene acties ongedaan maken/opnieuw in één keer uit te voeren

Opmerking: JOSM gebruikt slechts één stapel voor alle gegevenslagen van OSM en er is geen indicatie voor het schakelen van lagen in het paneel.

Opdrachtenlijst

De stapel geeft slechts één actie per regel weer met:

  • source:trunk/resources/images/dialogs/propertiesdialog.svg Tags dat wijzigingen aan tags weergeeft
  • source:trunk/resources/images/data/sequence.svg Reeks dat geometrische wijzigingen aan objecten weergeeft, zoals toevoegen, verplaatsen en verwijderen van source:trunk/resources/images/data/node.svg knopen of source:trunk/resources/images/data/way.svg wegen
  • source:trunk/resources/images/data/relation.svg Relatie dat alleen wijzigingen in source:trunk/resources/images/data/relation.svg relaties weergeeft

Als meerdere objecten werden gewijzigd in één actie zal uitvouwen door te klikken op het anker source:trunk/resources/images/svpRight.svg aan de linkerkant één object per regel weergeven. Afhankelijk van de actie zou uitvouwen niet ondersteund kunnen zijn of zelfs nogmaals uitvouwen kan nodig zijn om de objecten weer te geven. Een dunne horizontale lijn geeft de huidige positie in de stapel weer die is gerenderd in de kaartweergave.

Knoppen zijkant

Opmerking: Afhankelijk van de selectie in de stapel is ofwel de source:trunk/resources/images/undo.svg knop Ongedaan maken of de source:trunk/resources/images/redo.svg knop Opnieuw uitvoeren actief, maar nooit beide.

Selecteren

source:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Selecteren selecteert alle objecten die niet verwijderd zijn en werden aangepast door de huidige geselecteerde actie in de stapel. Als een object is geselecteerd in de stapel is dat geselecteerd.

Ongedaan maken

source:trunk/resources/images/undo.svg Ongedaan maken draait alle wijzigingen terug tot de huidige geselecteerde actie in de stapel, inclusief de geselecteerde.

Opnieuw uitvoeren

source:trunk/resources/images/redo.svg Opnieuw past alle eerder teruggedraaide acties opnieuw toe, tot de huidige geselecteerde actie in de stapel.

Contextmenu

Pictogram Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Selecteren selecteert objecten. Dezelfde actie als de knop Selecteren.
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/selection.svg Selecteren en zoomen aanvullend om zoomen te selecteren voor geselecteerde objecten in kaartweergave.

Zie ook


Terug naar Vensters
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-08-18T11:13:01+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip