wiki:Nl:Help/Action/Extrude

Gebieden maken door uit te trekken

source:trunk/resources/images/mapmode/extrude/extrude.svg Sneltoets toetsenbord: X (alleen in modus Expert) - is een van de bewerkingsmodi.

Combinatie van parallelle verplaatsing van wegsegmenten en modus tekenen met behoud van hoeken.

Uittrekken heeft twee verschillende gedragingen die worden geschakeld door de toetsenbord sneltoets X of door het menu Bewerken.
Afhankelijk van het type object (knoop, weg, gesloten weg) en de ingedrukte toets voor aanpassingen, biedt uittrekken verschillende modi.

Een knoop langs een aangrenzend segment verplaatsen (Ctrl)

Speciaal geval wanneer een knoop is geselecteerd, druk op Ctrl om modus te activeren. Deze modus maakt geen nieuwe knopen of wegen.

Zal een knoop in één van twee richtingen verplaatsen. Resulterende punt kan worden verplaatst naar één of (2*aangrenzende segmenten) richtingen:

Verplaats segment parallel (Ctrl)

source:trunk/resources/images/cursor/modifier/rectangle_move.svg Segment parallel verplaatsen. Knopen worden verplaatst, zelfs als zij zijn verbonden aan andere wegen.

Deze modus maakt geen nieuwe knopen of wegen.

Basisgebruik voor uittrekken op gesloten wegen

Hier werd Gebouwen tekenen gebruikt om eerst de geschatte schetsen te maken, daarna werden verschillende gereedschappen voor uittrekken gebruikt, die later zullen worden uitgelegd:

https://github.com/mapbox/mapping/wiki/Advanced-mapping-guide#buildings https://github.com/mapbox/mapping/issues/162

Speciaal geval met twee knopen

Als u begint met een segment van slechts een enkele lijn, zult u een rechthoek krijgen.

Op gesloten wegen

Klik op een wegsegment en sleep het. Er zijn 3 mogelijke richtingen - naar een rechte hoek vanaf de originele positie en langs de naburige segmenten. De gekozen verwijzing zal worden aangegeven.

Opmerking: Als er uitgelijnd wordt langs een buursegment zal op dat segment geen nieuwe knoop worden gemaakt, maar wordt de knoop verplaatst. Een knoop zal echter niet worden verplaatst als hij deel uitmaakt van een andere weg, om die andere weg niet te beïnvloeden.

Dubbelklik zal een knoop invoegen

Een dubbelklik op een segment van een weg voegt een nieuwe knoop in.

Toetsen voor aanpassingen

Duale uitlijning (X)

Geschakeld door X of het item source:trunk/resources/images/mapmode/extrude/dualalign.svg in het menu Bewerken. In plaats van één segment voor uitlijnen te gebruiken en de beide knopen van het geselecteerde originele segment in dezelfde richting te verplaatsen, gebruikt deze modus twee verwijzingssegmenten (buren van het originele segment) en verplaatst de knopen overeenkomstig zijn eigen verwijzingssegment.


De status wordt aangegeven in de statusregel en visueel (twee verwijzingssegmenten gemarkeerd in plaats van één).

Tussenliggende punten maken (Shift)

source:trunk/resources/images/cursor/modifier/rectangle_plussmall.svg Maakt altijd nieuwe knopen, zelfs als de oude knooppositie niet meer nodig is.

Een nieuwe weg nabij maken (Alt)

source:trunk/resources/images/cursor/modifier/rectangle_plus.svg Wijzigt de originele weg niet, maakt in plaats daarvan een nieuwe weg. Wegen zullen de twee knopen delen.

Gebruik uittrekken op gesloten wegen

Eindknoop slepen met (Ctrl)

Zal de weg verlengen (een knoop langs een segment verplaatsen):

you can also use this mode to extend or shink a line

Uitgebreide voorkeuren

 • Kleur van de hoofdlijn: is standaard de selected kleur, maar kan worden gewijzigd met Uitgebreide voorkeuren color.extrude.main.line.
 • Breedte van de hoofdlijn: extrude.stroke.main. Parameters: <width> voor volle lijnen (breedte in pixels), <width> <dashlength> <spacelength> voor gestippelde lijnen.
 • Breedte van de oude lijn (gebruikt bij verplaatsen van segment): extrude.ctrl.stroke.old-line (parameters breedte).
 • Kleur van hulplijn: Extrude: hulplijn in kleurinstellingen.
 • Breedte van hulplijn: extrude.stroke.helper-line (parameters breedte).
 • Grootte van symbool voor hulp-rechte hoek: extrude.angle-symbol-radius (pixels).
 • Knoop verplaatsen zonder Ctrl in te hoeven drukken: extrude.drag-nodes-without-ctrl (booleaans).
 • Negeren van gedeelde knopen om overlappende segmenten te vermijden: extrude.ignore-shared-nodes (boolean).
  • Indien ingeschakeld (standaard) worden knopen die worden gedeeld met andere weg(en) niet aangepast en wordt een nieuwe knoop gemaakt bij het uittrekken.
   Ignore shared nodes enabled[[br]] 1. original, 2. extrude from 1 downwards, 3. extrude from 1 upwards
  • Indien uitgeschakeld blijven gedeelde knopen nog steeds deel van de weg, waardoor segmenten zouden kunnen overlappen.
   Ignore shared nodes disabled[[br]] 1. original, 2. extrude from 1 downwards, 3. extrude from 1 upwards
 • De actie Uittrekken zal alleen worden uitgevoerd als de muisaanwijzer meer dan de gespecificeerde afstand wordt verplaatst: extrude.initial-move-threshold (pixels, standaard 1).
 • Wijziging van de sneltoets op het toetsenbord voor modus Dubbele Uitlijning: Stel extrude.dualalign.toggleOnRepeatedX in op false om de standaardinstelling uit te schakelen, stel nieuwe in via sneltoets Modus: Dubbele uitlijning uittrekken.

Terug naar menu Modus
Terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-11-08T13:03:16+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.