wiki:Uk:Help/Action/Extrude

Створення полігонів видавлюванням

source:trunk/resources/images/mapmode/extrude/extrude.svg Клавішна комбінація: X

Замінює відрізок source:trunk/resources/images/data/way.svg лінії між двома source:trunk/resources/images/data/node.svg вузлами і замінює її на три відрізки, один з яких паралельний оригінальному положенню.

Table of Contents

 1. Основний варіант використання
  1. Додавання точок
  2. Пересування точок
  3. Подвійне вирівнювання
 2. Модифікатори
  1. Shift
  2. Alt
  3. Ctrl
 3. Налаштування

Основний варіант використання

Потягніть відрізок лінії мишею. У вас є можливість зробити це в трьох напрямках: під прямим кутом від початкової позиції та вздовж сусідніх відрізків. Відповідний пов’язаний відрізок буде підсвічений.

Примітка: У певних випадках нові точки не будуть створені. Особливо, якщо новий відрізок лише подовжує вже існуючий. Проте, точка не буде переміщена, якщо вона є частиною іншої лінії, щоб не вплинути на неї.

Порада: Якщо ваша лінія складається лише з одного відрізку — ви отримаєте прямокутник.

Додавання точок

Подвійне клацання на лінії додає до неї точку.

Пересування точок

Переміщуйте точки вздовж відрізку натиснувши Ctrl. Можливими напрямками переміщення точки є відрізки, які вона з’єднує.

Подвійне вирівнювання

Натискаючи X або відповідний пункт в меню Правити вмикається режим подвійного вирівнювання. Замість використання в якості напрямної одного із відрізків, цей режим використовує два сусідні відрізки для переміщення точок, відповідно до власної напрямної.

Поточний режим показується у рядку стану та його можна також відрізнити візуально за підсвічуванням двох напрямних замість однієї.

Модифікатори

Shift

source:trunk/resources/images/cursor/modifier/rectangle_plussmall.svg Завжди додає нові точки, навіть якщо виконується лише подовження існуючих відрізків.

Alt

source:trunk/resources/images/cursor/modifier/rectangle_plus.svg Не змінює оригінальну лінію, замість цього створює нову. Лінію матимуть дві спільні точки.

Ctrl

source:trunk/resources/images/cursor/modifier/rectangle_move.svg Пересуває відрізки. Точки пересуваються навіть якщо вони приєднані до інших ліній.

Налаштування

 • Колір основною лінії: типово до кольору виділення(selected), але він може бути змінений в розширених налаштуваннях параметр color.extrude.main.line.
 • Вигляд основної лінії: extrude.stroke.main. Параметри: <width> для для суцільної лінії (ширина в пікселях), <width> <dashlength> <spacelength> для пунктирної лінії.
 • Вигляд первісної лінії (використовуються під час переміщення відрізків): extrude.ctrl.stroke.old-line (див. параметри для основної лінії).
 • Колір допоміжної лінії: Extrude: helper line в налаштуваннях кольору.
 • Вигляд допоміжної лінії: extrude.stroke.helper-line (див. параметри для основної лінії).
 • Розмір символу прямого кута: extrude.angle-symbol-radius (в пікселях).
 • Пересування точок без потреби натискати Ctrl: extrude.drag-nodes-without-ctrl (boolean).
 • Ігнорування спільних точок для уникнення перекриття відрізків: extrude.ignore-shared-nodes (boolean).

Якщо увімкнено (типово), точки, що є спільними для кількох ліній, лишаються недоторканними. Замість цього створюється нова точка для виконання видавлювання.

Ignore shared nodes enabled[[br]] 1. original, 2. extrude from 1 downwards, 3. extrude from 1 upwards

Якщо відключено, спільні точки лишаються частиною лінії, відрізки повинні перетинатись.

Ignore shared nodes disabled[[br]] 1. original, 2. extrude from 1 downwards, 3. extrude from 1 upwards

 • Видавлювання може виконуватись тільки, якщо вказівник пересунуто більше ніж на певну відстань: extrude.initial-move-threshold (в пікселях, типово 1).
 • Зміна типової клавішної комбінації для Режиму подвійного вирівнювання: Встановіть параметр extrude.dualalign.toggleOnRepeatedX у false для відключення типової комбінації, встановіть нову комбінацію через скорочення Mode: Extrude Dual alignment.

Назад до сторінки Панель інструментів редагування
Назад до основної сторінки Довідки

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:47:18+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.