wiki:Nl:Help/Action/Purge

Bewerken > Afvoeren…

source:trunk/resources/images/purge.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+Shift+P (Alleen in modus Expert)

De actie Afvoeren ruimt uw gegevenslaag op door de geselecteerde objecten uit de laag te verwijderen. Echter, in tegenstelling tot de source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg actie Verwijderen, zullen zij niet worden verwijderd uit de database van OSM van de server wanneer u uw wijzigingen upload.

Het is alsof JOSM deze objecten compleet vergeet en dat zij nooit zijn gedownload.

Waarschuwingen

Afhankelijke objecten

Wanneer u een knoop afvoert van een weg, dan kan die weg niet bestaan zonder zijn knopen, dus moeten die ook worden afgevoerd. JOSM zal in dit geval een waarschuwing geven en u de objecten laten inspecteren die moeten worden afgevoerd in aanvulling op de originele selectie.

Hetzelfde geldt als u een nieuw object wilt afvoeren (id:0) dat lid is van een relatie. Leden met een positieve ID kunnen worden afgevoerd zonder de relatie te beïnvloeden. Hun status zal incomplete zijn na het afvoeren.

Indien u deze waarschuwing krijgt, kunt u veilig doorgaan, maar weet dat meer objecten worden afgevoerd dan origineel werden geselecteerd.

Aangepaste objecten

Indien u aangepaste objecten afvoert, gaan deze aanpassingen verloren. Dit kan de bedoeling zijn, maar u zult in dit geval een waarschuwing krijgen.

Leegmaken buffer Ongedaan maken/Opnieuw

Deze optie is bedoeld om bronnen vrij te maken (geheugen). Maar vertrouw er niet op (nog niet). Indien u tekort geheugen hebt, is het nog steeds de beste optie om de (gedeeltelijk afgevoerde) laag source:trunk/resources/images/save.svg op te slaan en het opnieuw te openen in een andere instantie van JOSM.

Zie ook


Terug naar menu Bewerken
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-11-25T13:29:15+01:00