wiki:Nl:Help/Action/Delete

modus Verwijderen

Bewerken > Verwijderen

source:trunk/resources/images/mapmode/delete.svg Sneltoets: Ctrl₊Delete (Alleen in modus Expert)

Verwijder source:trunk/resources/images/data/node.svg knopen, segmenten, source:trunk/resources/images/data/way.svg wegen en source:trunk/resources/images/data/relation.svg relaties met één enkele muisklik. Alle mogelijk betrokken objecten worden in de kaartweergave geaccentueerd.

Gebruik

 1. Vernieuw de selectie met [Esc] of source:trunk/resources/images/unselectall.svg Alles deselecteren.

Anders worden de selectie en alle objecten waarnaar wordt verwezen aangemerkt als te verwijderen bij het overschakelen naar deze modus.

 1. Ga naar de modus Verwijderen met de sneltoets, via het menu Modus of via de werkbalk Bewerken.

De cursor wijzigt.

 1. Klik op knopen, wegsegmenten en wegen om ze te verwijderen.

Aanpassingen:

 • Shift om alleen een wegsegment te verwijderen.
  De resterende delen van de weg worden apart gesplitst.
 • Alt om de knopen van een weg te behouden.
  Deze knopen zullen worden behouden zelfs als zij niet gebruikt worden.
 • Ctrl om aanvullende alle objecten te verwijderen die verwijzen naar het geselecteerde object zonder verdere waarschuwing, inclusief relaties. De definitie van verwijzing is:
  • een knoop verwijst naar alle wegen waarmee die is verbonden
  • een object verwijst naar alle relaties waarvan het lid is
  • een eenvoudige weg die geen lid is van een relatie heeft geen verwijzingen.

Objecten verwijderen die leden van relaties zijn

Als u een object verwijdert dat deel is van een relatie moet het object worden verwijderd uit de relatie. JOSM doet dat niet stilletjes zelf. In plaats daarvan wordt het volgende dialoogvenster weergegeven:

De items in de weergegeven lijst geven aan van welke relaties (tweede kolom in de tabel) het object (of de objecten, indien u meer dan één object verwijdert) moeten worden verwijderd.

Klik op Annuleren indien u de objecten niet wilt verwijderen vanuit deze relaties. In dat geval zal JOSM de objecten ook niet verwijderen, de bewerking wordt afgebroken. Klik op OK als u instemt met het verwijderen van de objecten uit de weergegeven relaties.

Zie ook


Terug naar werkbalk Bewerken
Terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-08-28T14:23:29+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.