wiki:Nl:Help/Action/FastDrawingMode

This page needs some rework. The OSM-wiki page is better structured and better readable.

Andere talen:

Lijnen maken met muis of pen met behulp van Fast Draw

/pluginicon/FastDraw.jar/images/favicon.png toetsenbord sneltoets: Shift+F — is één van de bewerkingsmodi, afkomstig uit de plug-in FastDraw

Voorstel voor gebruik - tracé maken van bossen, rivieren, meren, gedraaide wegen etc. Zonder teveel te moeten klikken op de knop A of met de linker muisknop.

Gebruik alstublieft vereenvoudiging en validatie! Upload geen enorme en zichzelf kruisende lijnen.

Gebruik met stromen

https://github.com/mapbox/mapping/wiki/Mapping%20with%20JOSM#plugins https://github.com/mapbox/mapping/issues/162

modus Tekenen, in eenvoudige woorden:

 1. Ga naar de modus Tekenen, klik op pictogram Pen op de werkbalk (of Shift+F). Pictogram zal een kruisdraad worden.
 2. (optioneel) druk op Q om het menu Configuratie te openen
 3. Plaats de cursor op de startpositie. Verplaats de muis. Druk op of houdt ingedrukt: Spatiebalk of linker muisknop - wanneer u meer knopen wilt toevoegen. Pictogram zal veranderen naar (pictogram: kruis met 3 knopen), het betekent dat knopen zullen worden toegevoegd.

Automatische vereenvoudiging, in eenvoudige woorden:

 1. Enter. Vorm zal automatisch worden vereenvoudigd, rekening houdende met vaste knopen (om het aantal knopen te beperken).
 2. (optioneel) stem vereenvoudiging fijn af met behulp van de knoppen Omhoog of Omlaag.
 3. opnieuw Enter. Reguliere weg voor OSM wordt gemaakt en geselecteerd.

Na stap 6 zal tekenen worden uitgeschakeld alle respectievelijke sneltoetsen zullen niet meer te gebruiken zijn (inclusief Q)

Sneltoetsen en modus Tekenen

Dit gedeelte behandelt de stappen 1-3 in detail:

 • U kunt knopen verplaatsen door ze eenvoudigweg te slepen
 • Backspace - om één van de eerdere knopen in de reeks te verwijderen
 • Ctrl+klik op losse knoop maakt die vast (pictogram: een groene stip) - die niet zal worden beïnvloed door de vereenvoudiging; u kunt dit gebruiken voor hoeken of andere significante delen van de vorm, maar dat is niet vereist
 • Als u de kruisdraadcursor plaats boven een knoop die werd ingevoerd door andere gereedschappen van JOSM, zal die worden toegevoegd als vaste knoop
 • Ctrl+klik op vaste knoop (pictogram: een groen stip binnen een rode stip) - maakt het een normale knoop
 • Shift+klik (pictogram: rood kruis) - om de geselecteerde knoop te verwijderen
 • Shift+klik (pictogram: rood kruis) - kan ook worden gebruikt om ene reeks niet significante knopen tussen twee vaste knopen te verwijderen; ze zullen blauw worden geaccentueerd. Nadat u een segment heeft verwijderd, zult u gaan naar de modus Opnieuw tekenen, een segment dat momenteel opnieuw zal worden getekend wordt geel weergegeven:
  • U kunt andere sneltoetsen gebruiken zoals gewoonlijk;
  • Druk op Shift+klik of Escape om Opnieuw tekenen te voltooien en nieuwe knopen of een segment op te slaan
 • Ctrl+Shift+klik (pictogram: rood kruis) - zal alle knopen verwijderen, gereedschap zal klaar zijn om opnieuw te gebruiken
 • Escape - om te stoppen met bewerken (u zult worden gevraagd uw bewerkingen op te slaan)
 • Klik op de eerste knoop (pictogram: rechthoek met rode hoeken) - zal een doorlopende omtrek maken

Als slechts één weg is geselecteerd (niet gedownload vanaf de server, om mogelijke problemen te vermijden), kunt u het opnieuw tekenen of opnieuw vereenvoudigen door tweemaal te drukken op Shift+F. Niet gebruikte punten zullen worden verwijderd bij het opslaan van de lijn Enter - Enter. Wees voorzichtig - tags worden verwijderd. Ongedaan maken Ctrl+Z werkt. Deze mogelijkheid kan worden gebruikt om als alternatief gemaakte wegen (tracks etc.) te vereenvoudigen of voor opnieuw vereenvoudigen met verschillende parameters.

Automatisch vereenvoudigen

Dit gedeelte behandelt de stappen 4-5 in detail:

 • Omhoog/Omlaag - zal de huidige waarde vermenigvuldigen met de factor Ypsilon (fastdraw.epsilonmult)
 • Startwaarde van Ypsilon (fastdraw.startingEps) wordt ingesteld in menu Configuratie
 • Huidige waarde van Ypsilon weergegeven in de Statusbalk
 • Algoritme zal worden herhaalt totdat er fastdraw.pkmblocksize knopen in een weg staan en als (aantal knopen)/(lengte van een weg) meer is dan "Max aantal punten per 1 km" (fastdraw.maxpkm)
 • Waarde Ypsilon en startwaarde Ypsilon zijn afhankelijk van de huidig grootte van de pixels (zoomniveau van de kaartweergave is van belang)

Snappen aan bestaande knopen, punt vastzetten

 • Bij het slepen en klikken nabij bestaande knopen kunnen deze automatisch worden opgenomen in de getekende lijn (zij worden gefixeerd en worden niet gewijzigd bij vereenvoudigen). U kunt dit gedrag uitschakelen in de instellingen Q.
 • Na het klikken op het beginpunt van de lijn sluit u de lijn, hij kan niet worden vervolgd met de muis.
 • Ctrl + klik op bestaand lijnpunt - zet dit punt vast of maak het los.
 • Door het gebruiken van keuzevakken in de instellingen kunt u forceren dat alle met muisklikken of spatiebalk toegevoegde knopen worden gefixeerd.

Uitgebreide voorkeuren

fastdraw.pkmblocksize - niet weergegeven in menu voor eindgebruiker (lees hierboven)

Zie ook


Terug naar werkbalk Bewerken
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-10-21T12:05:22+02:00