wiki:Cs:StartupPage

JOSM – Java Editor pro OpenStreetMap

Novinky

  • Aktuální stabilní verze je '14289' a vývojová '14336'.
  • Pomozte přeložit JOSM do vašeho jazyka! Aktuálně je přeloženo 100% programových textů.

Jak začít?

  • Stáhněte si existující data z OSM pomocí Stahování dat v menu Soubor nebo klikněte na source:trunk/images/download.png. Pokud máte dotazy k editacím, stránka Úvod do JOSM vám pomůže.

Kde získat pomoc


Zapamatujte si zlaté pravidlo OpenStreetMap:

  • Nekopírujte z cizích map!
  • Bavte se!

Last modified 8 years ago Last modified on 2010-12-31T14:21:36+01:00